FRSE na NieKongresie Animatorów Kultury


“Targi Grantodawców” (26.03) odbyły się w ramach NieKongresu Animatorów Kultury. Było to pierwsze tego typu, ogólnopolskie spotkanie animatorów kultury. NieKongres przygotowywany został przez Narodowe Centrum Kultury i Forum Kraków pod patronatem honorowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W wydarzeniu wzięło udział ponad 200 osób.

FRSE i polska misja edukacyjna w Brazylii


Przedstawiciele siedemnastu wiodących polskich uczelni, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji wzięli udział w polskiej misji edukacyjnej w Brazylii.

Nagrody dla popularyzatorów nauki


Minister Lena Kolarska-Bobińska wręczyła 13 marca w Warszawie dyplomy laureatom IX Konkursu na artykuł popularnonaukowy pod hasłem Skomplikowane i proste. Młodzi uczeni o swoich badaniach, organizowanego przez miesięcznik „Forum Akademickie”.

Erasmus+: mobilność, innowacje, rozwój


O przyszłości polskiego systemu edukacji, podczas spotkania 31 marca 2014 r. w Warszawie z Dyrektorem Generalnym ds. Edukacji i Kultury Komisji Europejskiej Janem Truszczyńskim rozmawiać będą polscy ministrowie, przedstawiciele świata biznesu, nauki oraz beneficjenci europejskich programów edukacyjnych. Przemówienie otwierające konferencję wygłosi komisarz UE ds. Budżetu i Programowania Finansowego – Janusz Lewandowski.