Nowy program na starych filarach


W porównaniu z programem “Młodzież w działaniu” liczba akcji się zmniejszyła, ale możliwości dla beneficjentów są równie szerokie. O szczegółach oferty Erasmusa+ Młodzież mówi zastępca dyrektora programu Zofia Ślęzakowska.

FRSE promuje polskie uczelnie w Kazachstanie


Za nami międzynarodowe targi edukacyjne w mieście Ałmaty (XV Kazakhstan International Exhibition Education and Career). Nie mogło na nich zabraknąć polskiego stoiska. Przygotowała je Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji wraz z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach kampanii “Ready, Study, Go! Poland”.

Europejskie sukcesy polskich nauczycieli


– Warto realizować projekty w ramach programu eTwinnig, ponieważ dzięki temu nauczyciele i uczniowie z różnych krajów mogą nawiązać współpracę oraz wspólnie rozwijać swoją kreatywność – powiedziała Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Ewa Dudek podczas uroczystości, na której dyplomy otrzymali polscy nauczyciele, nagrodzeni także we wtorek na międzynarodowej konferencji programu eTwinning w Brukseli.

FRSE promuje polskie uczelnie na Ukrainie


10-12 kwietnia w Kijowie trwały targi edukacyjne “Education Abroad”. Pracownicy FRSE wraz z przedstawicielami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zachęcali ukraińskich studentów do nauki w naszym kraju pod hasłem “Ready, Study, Go! Poland”.

Bruksela doceniła naszych pedagogów


Aż ośmiu nauczycieli z Polski nagrodzono podczas dorocznej międzynarodowej konferencji programu unijnego eTwinning, która rozpoczęła się we wtorek w Brukseli. Nagrody przyznano za projekty realizowane wspólnie przez uczniów z różnych krajów. Dzięki inicjatywom, które szkoły podejmują w ramach eTwinning, uczniowie z łatwością opanowują języki obce, oswajają się z pracą w zespole, poznają inne kraje i kultury oraz ćwiczą posługiwanie się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi (TIK).

Europejskie sukcesy polskich n@uczycieli


Aż ośmiu nauczycieli z Polski nagrodzono podczas dorocznej międzynarodowej konferencji programu unijnego eTwinning, która rozpoczęła się we wtorek w Brukseli. Nagrody przyznano za projekty realizowane wspólnie przez uczniów z różnych krajów. Dzięki inicjatywom, które szkoły podejmują w ramach eTwinning, uczniowie z łatwością opanowują języki obce, oswajają się z pracą w zespole, poznają inne kraje i kultury oraz ćwiczą posługiwanie się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi (TIK).