Językowa jesień w Warszawie


Europejski Dzień Języków ustanowiony przez Radę Europy w 2001 r. przypada 26 września. Święto stanowić ma zachętę dla wszystkich – bez względu na wiek i wykształcenie – do nauki języków obcych.

Train Adventure


Train Adventure było hybrydowym wydarzeniem łączącym elementy: spotkania służącego budowaniu partnerstw w ramach EVS, wizyty studyjnej i sesji szkoleniowych. Główną metodą uczenia się były spotkania z ukraińskimi organizacjami EVS oraz doświadczenia międzykulturowe we Lwowie, Winnicy, Czerniowcach i Sławsku.

Konsultanci regionalni programu Erasmus+


Zapraszamy do zapoznania się z informacją, gdzie można szukać wsparcia dotyczącego udziału w programie Erasmus+. Jednocześnie przypominamy, że uczestnictwo we wszystkich szkoleniach i działaniach informacyjnych Narodowej Agencji Programu Erasmus+ jest bezpłatne.

Konferencja pt. „Kompetencje interkulturowe w edukacji językowej” zorganizowana w ramach Europejskiego Dnia Języków


Trzystu sześćdziesięciu naukowców, nauczycieli, studentów i ekspertów językowych wzięło udział w międzynarodowej konferencji zorganizowanej 23 września 2014 r. przez FRSE, MEN, UW, Przedstawicielstwo KE, EUNIC, ORE oraz Europejskie Centrum Języków Nowożytnych Rady Europy (ECML).

Motywacja, integracja i pasja w nauce języków obcych


Języki to nasza pasja, Języki integrują, Włącz się w języki, nie bądź offline, Języki motywują – to przykłady haseł, przy pomocy których promowaliśmy w Polsce w ciągu kilku ostatnich lat naukę języków obcych. Towarzyszyły one nie tylko obchodom Europejskiego Dnia Języków, ale stanowiły również kwintesencję inicjatyw językowych nagradzanych Europejskim znakiem innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych – European Language Label.

Time to Move?


Sieć Eurodesk zaprasza do udziału w konkursie, którego celem jest promocja międzynarodowej mobilności. By mieć szanse na zwycięstwo, wystarczy przesłać zdjęcie opowiadające o doświadczeniach zdobytych podczas zagranicznej podróży!

Inspirująca edukacja


Uczestniczyłeś w projektach edukacyjnych realizowanych w ramach unijnych programów? Zdobyłeś nowe umiejętności oraz zachęciłeś innych do działania? Zmieniasz otaczającą Cię rzeczywistość? Odwiedź stronę www.eduinspiracje.org.pl, zgłoś się i zdobądź tytuł EDUinspiratora. Masz czas do 10 października br. Możesz wygrać cenne nagrody.

Kompetencje interkulturowe w edukacji językowej


FRSE i redakcja czasopisma „Języki Obce w Szkole” zapraszają na konferencję Kompetencje interkulturowe w edukacji językowej, która odbędzie się na Uniwersytecie Warszawskim 23 września 2014 w ramach Europejskiego Dnia Języków. Współorganizatorami konferencji są: MEN, KE, EUNIC, UW, ORE i Biuro Edukacji m.st. Warszawy.