Zaproszenie na konferencję Eurydice


Polskie Biuro Eurydice serdecznie zaprasza na, organizowaną we współpracy z Komisją Europejską, konferencję pt.: „Zrozumieć edukację w Europie”.

Polskie uczelnie wyróżnione certyfikatami ECTS i Diploma Supplement Label


23 października 2014 roku w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie certyfikatów ECTS i Diploma Supplement, nagród przyznawanych w prestiżowym konkursie organizowanym przez Komisję Europejską, trzem polskim uczelniom – laureatom w roku 2013: Politechnice Łódzkiej (ECTS oraz DS Label), Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu (ECTS oraz DS Label) oraz Wyższej Szkole Filologicznej we Wrocławiu (DS Label).

InfoDay programu Erasmus+ w Brukseli


Sojusze na rzecz wiedzy oraz Sojusze na rzecz umiejętności sektorowych będą tematem spotkań informacyjnych zaplanowanych na 12 listopada 2014 r. w Brukseli.

Inclusion in Eastern Partnership Countries and Russia


Projekt ten to zupełnie nowa inicjatywa, realizowana przez dwa centra SALTO: SALTO EECA i SALTO Inclusion oraz trzy Narodowe Agencje programu Erasmus+ Młodzież: austriacką, fińską i polską.

Polsko-polskie projekty w eTwinningu


Program eTwinning już od dziesięciu lat umożliwia nauczycielom realizację międzynarodowych projektów edukacyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Wielu nauczycieli obawia się jednak przystąpienia do programu ze względu na niedostateczne kompetencje językowe.