Szkoła zawodowa i przedsiębiorcy


W jaki sposób kształcić wykwalifikowane kadry, które bez problemu odnajdą się na rynku pracy? O tym rozmawiamy z Krzysztofem Świerkiem, kierownikiem szkolenia praktycznego w Zespole Szkół Technicznych im. gen. prof. S. Kaliskiego w Turku. Ta placówka to jeden głównych ośrodków kształcenia technicznego w regionie wielkopolskim.

Przewodnik po programie Erasmus+


Komisja Europejska opublikowała „Przewodnik po programie Erasmus+” przetłumaczony na wszystkie oficjalne języki państw członkowskich, w tym na język polski.

Stocznia jest kobietą


Poznanie pasjonujących historii kobiet związanych ze Stocznią Gdańską było celem projektu przeprowadzonego przez studentów z Pomorza. Na podstawie wielu godzin rozmów powstał wyjątkowy audio-przewodnik, zabierający słuchaczy, w godzinną podróż po kolebce „Solidarności”. Projekt zdobył główną nagrodę w konkursie EDUinspiracje 2014 w kategorii edukacja pozaformalna młodzieży („Młodzież w działaniu”).

Przedsiębiorczość w szkołach


Przedmiot przedsiębiorczość wszedł do szkół już 12 lat temu. Najwyższy czas zapytać, czy ta zmiana wpłynęła na postawy młodych ludzi, czy tylko na ilość materiału, który muszą wkuć na pamięć.

Projekt systemowy zakończony sukcesem


Dobiega końca jeden z trzech projektów systemowych zarządzanych przez FRSE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Przedsięwzięcie pt. „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów indywidualnych” polegało na dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wniosków z listy rezerwowej akcji „Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej” programu Comenius w roku 2012 i 2013.