Zawód: nauczyciel


Raport prezentuje wybrane aspekty zawodu nauczyciela na przykładzie nauczycieli zatrudnionych w szkołach średnich pierwszego stopnia (poziom gimnazjum). Opracowanie obejmuje takie zagadnienia, jak: kształcenie kandydatów do zawodu, doskonalenie zawodowe, warunki pracy i dane statystyczne dotyczące populacji europejskich belfrów. Można się z niego dowiedzieć m. in. jakie treści kształcenia oferuje się nauczycielom w ramach doskonalenia zawodowego, a czego tak naprawdę chcieliby się uczyć sami nauczyciele, ilu nauczycieli korzysta z mobilności podczas kariery zawodowej i kto za te wyjazdy płaci. Można też znaleźć odpowiedź na pytanie, czy, i dla kogo, zawód nauczyciela jest atrakcyjny w XXI wieku.

Europass fb


Krajowe Centrum Europass w Polsce przez cały lipiec zarządza na Facebooku stroną Europass Europe. Koniecznie zobaczcie nasze działania i sprawdźcie, co możecie zyskać dzięki dokumentom Europass.

EuroPeers Polska


EuroPeers to sieć tworzona przez młodych ludzi, którzy chcą dzielić się swoimi doświadczeniami z rówieśnikami poprzez różnego rodzaju działania. Mogą to być rozmowy i spotkania informacyjne w szkołach, wieczory w klubach młodzieżowych, stoiska informacyjne na targach, artykuły w prasie lokalnej, gry terenowe, wystawy fotograficzne i inne inicjatywy odpowiadające na potrzeby lokalne młodzieży.