Wyłoniono laureatów konkursu EDUinspiracje – Media 2015


Czy unijne projekty edukacyjne mogą być tematem interesującego artykułu prasowego lub audycji radiowej? Oczywiście! Udowodnili to laureaci tegorocznej edycji konkursu EDUinspiracje – Media. Zwycięzcy zostali ogłoszeni podczas gali, która odbyła się 24 listopada w Warszawie.

Pakt dla Młodzieży podpisany


Komisja Europejska i przedsiębiorcy apelują o zacieśnienie współpracy między edukacją a biznesem. Budowanie partnerstw między podmiotami z tych sektorów ma dać nawet 100 tys. nowych miejsc pracy dla stażystów.

Monitor Edukacji i Szkoleń Komisji Europejskiej 2015


Nowa publikacja Komisji Europejskiej The Education and Training Monitor 2015 informuje o wyraźnej poprawie wskaźników dotyczących edukacji w krajach Unii Europejskiej, ale jednocześnie diagnozuje potrzebę dalszych inwestycji w tej dziedzinie w celu ułatwienia awansu społecznego osób, które nadal nie korzystają w wystarczającym stopniu z możliwości kształcenia.

Zielone uniwersytety


Międzynarodowa konferencja „Green universitetis” przygotowana przez zespół Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego ma zapoczątkować dyskusję o roli uczelni wyższych w promowaniu stylu życia w zgodzie z naturą.