Umiejętność programowania – jedna z podstawowych kompetencji XXI wieku


Polskie szkoły czeka duża zmiana. Jak zapowiedzieli na grudniowej konferencji prasowej ministrowie edukacji narodowej, cyfryzacji oraz nauki i szkolnictwa wyższego wkroczy do nich nie tylko szerokopasmowy internet, ale również obowiązkowe lekcje programowania. Program eTwinning od początku swojej działalności aktywnie wspiera rozwój kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli.

Jak wspierać wkraczającą na rynek pracy młodzież?


Na pytanie, w jaki sposób praca z młodzieżą i edukacja pozaformalna pomagają rozwijać kompetencje, które ułatwiają znalezienie pracy i późniejszy rozwój kariery, próbowała odpowiedzieć międzynarodowa grupa ekspercka działająca przy Komisji Europejskiej.

eTwinning zmienia edukację


Kontakt uczniów z rówieśnikami z innych krajów, dzielenie się poglądami i wiedzą między nauczycielami z różnych szkół, szeroki wachlarz szkoleń na najwyższym poziomie to tylko niektóre z licznych zalet udziału w programie eTwinning. Dzięki eTwinning nauczyciele poszerzają swoją wiedzę, rodzice są bardziej zaangażowani w życie szkoły, a uczniowie opuszczają jej mury wyposażeni w wiedzę i umiejętności potrzebne w dorosłym życiu.

Numer, który ratuje życie


Wszystkim uczestnikom unijnych projektów edukacyjnych podróżującym po Europie przypominamy o istnieniu numeru 112. To bezpłatny numer ratunkowy, z którego należy skorzystać w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia.

Promocja polskiego szkolnictwa wyższego na Litwie


Już po raz czwarty Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji wspierała przygotowanie polskiego stoiska na międzynarodowych targach Studijos w Wilnie. Podczas wydarzenia polskie uczelnie oraz instytucje związane ze szkolnictwem wyższym reprezentowało dwudziestu uczestników.