Konferencja “Dialog dla kompetencji jutra”


Wczoraj (30.08.2016 r.) w Gdańsku odbyła się konferencja PARP „Dialog dla kompetencji jutra”. FRSE była partnerem tego spotkania. Reprezentanci sektorów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz edukacji dorosłych programu Erasmus+, EPALE i Europass przeprowadzili warsztaty dla zainteresowanych uczestników konferencji. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami.

Europa zmienia Warszawę – 10-11 września 2016


Już po raz siódmy, Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa wraz z partnerami zaprasza wszystkich mieszkańców oraz odwiedzających Warszawę na piknik rodzinny na terenie parku Pole Mokotowskie. Impreza odbędzie się w dniach 10–11 września 2016 roku w godz. 10:00–18:00.

XVI Forum Edukacyjne dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw


Ponad czterdziestu prelegentów oraz sześciuset uczestników będzie dyskutować o rozwoju kapitału ludzkiego podczas drugiego dnia XVI Forum Edukacyjnego dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Zachęcamy do rejestracji i wzięcia udziału w tym wyjątkowym spotkaniu, które odbędzie się 15 września br. w Warszawie.

Komisja proponuje ustanowić rok 2018 Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego


Komisja przedstawiła dziś wniosek do Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia roku 2018 Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego. W ten sposób Komisja pragnie podkreślić rolę europejskiego dziedzictwa kulturowego w budowaniu poczucia wspólnej historii i tożsamości.

Począwszy od stanowisk archeologicznych, poprzez architekturę, średniowieczne zamki, aż po tradycje folklorystyczne i sztukę, dziedzictwo kulturowe Europy jest istotą zbiorowej pamięci i tożsamości obywateli europejskich. Bogata różnorodność Unii na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym jest unikatowym katalizatorem wymiany doświadczeń między osobami w każdym wieku i pochodzących z różnych środowisk społecznych i kulturowych. Na poziomie lokalnym dziedzictwo kulturowe Europy sprzyja spójności społecznej i integracji poprzez rewitalizację obszarów zaniedbanych, tworzenie lokalnie zakorzenionych miejsc pracy i propagowanie poczucia wspólnoty. Ma to miejsce również na szczeblu europejskim, kiedy turyści z Europy i spoza niej odwiedzają przykładowo opactwo w Cluny we Francji, Akwizgranem, Archiwum Korony Aragońskiej w Hiszpanii lub historyczną Stocznię Gdańsk w Polsce i dowiadują się więcej o tych miejscach.

Dlatego też, szczególnie w chwili gdy światowe skarby kultury są zagrożone i są celowo niszczone w strefach konfliktu, Komisja uważa, że dziedzictwo kulturowe zasługuje na uhonorowanie jako motyw przewodni Europejskiego Roku 2018. Europejski komisarz ds. edukacji, kultury, młodzieży i sportu, Tibor Navracsics, powiedział: Nasze dziedzictwo kulturowe jest czymś więcej niż pamięcią o naszej przeszłości – jest kluczem do naszej przyszłości. Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego będzie okazją do podniesienia poziomu wiedzy na temat społecznego i gospodarczego znaczenia dziedzictwa kulturowego oraz do propagowania europejskiej doskonałości w tym sektorze. Wzywam Parlament Europejski i Radę do wsparcia naszej propozycji i zachęcam wszystkie zainteresowane podmioty do uczynienia obchodów tego roku sukcesem.

Dziedzictwo kulturowe odgrywa ponadto ważną rolę gospodarczą. Ponad 300 tys. osób jest bezpośrednio zatrudnionych w europejskim sektorze dziedzictwa kulturowego, a 7,8 mln miejsc pracy w Europie ma pośredni związek z tym sektorem, np. w turystyce i pracach budowlanych, usługach pomocniczych takich jak transport, usługi tłumaczenia ustnego, utrzymanie pod względem technicznym i zapewnienie bezpieczeństwa. Tylko w 2011 r. dziedzictwo kulturowe wygenerowało kwotę 8,1 mld euro we Francji z muzeów, prowadzenia obiektów zabytkowych, budynków i atrakcji turystycznych, jak również z bibliotek i archiwów.

Rok Dziedzictwa Kulturowego 2018 będzie okazją do podkreślenia znaczenia kultury europejskiej oraz tego, co UE może zrobić w zakresie konserwacji, cyfryzacji, infrastruktury, badań naukowych i rozwoju umiejętności, by wymienić tylko niektóre obszary objęte wsparciem z unijnych programów finansowania, np. z programu Kreatywna Europa. W całej Europie zorganizowane zostaną imprezy, jak również kampanie informacyjne i edukacyjne oraz kampanie na rzecz podnoszenia świadomości. Będą one okazją do poszukiwania odpowiedzi na wyzwania związane z malejącymi budżetami publicznymi przeznaczanymi na kulturę, spadkiem uczestnictwa w tradycyjnych wydarzeniach kulturowych, presją środowiskową na obiekty dziedzictwa kulturowego, ewolucją łańcuchów wartości oraz transformacją cyfrową. Wraz z niedawnym wspólnym komunikatem „W kierunku strategii UE na rzecz międzynarodowych stosunków kulturalnych” wydarzenia te będą propagować ochronę dziedzictwa kulturowego jako kluczowego elementu polityki zewnętrznej UE, w poszukiwaniu rozwiązań problemu niszczenia dziedzictwa kulturowego w celach kryminalnych na obszarach objętych konfliktem oraz problemu nielegalnego handlu dobrami kultury.

Zostań „Pracodawcą Jutra”


Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza czwartą edycję konkursu „Pracodawca Jutra”. Celem inicjatywy jest wyróżnienie pracodawców, którzy z sukcesem realizują przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym skierowane do osób przygotowujących się do wejścia na rynek pracy.

Jak wspierać rozwój kompetencji zawodowych


Zapraszamy do udziału w konferencji „Dialog dla kompetencji jutra”, która odbędzie się 30 sierpnia br. w Gdańsku. Wydarzenie organizuje PARP we współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji, Narodową Agencją Programu Erasmus+.

Europejski Tydzień Sportu


Europejski Tydzień Sportu jest inicjatywą Komisji Europejskiej mającą promować sport i aktywność fizyczną w całej Europie. Tydzień ten ma zapoczątkować nowe działania oraz opierać się na już istniejących, udanych przedsięwzięciach o charakterze europejskim, krajowym, regionalnym lub lokalnym. Ta ogólnoeuropejska kampania realizowana pod hasłem #BeActive (Bądź aktywny) ma zachęcić obywateli do aktywnego trybu życia w ciągu obchodów Tygodnia oraz przez cały rok.