Erasmus+ Sport – dzień informacyjny


Aktywność fizyczna wpływa na samopoczucie i poprawia stan zdrowia każdej osoby. W wymiarze społecznym sport zwiększa tolerancję, wzmacnia postawy obywatelskie i przyczynia się do włączenia społecznego. Jednak wciąż poziom aktywności fizycznej w niektórych krajach Europy, w tym w Polsce, jest zbyt niski. Jednym ze sposobów na zachęcenie do sportu i aktywności fizycznej jest program Erasmus+ Sport.

Finał konkursu EDUinspiracje, czyli święto edukacji


W jaki sposób nauczyciel powinien rozwiązywać problemy wychowawcze, które sprawiają uczniowie? Jak zachęcić młodzież do pogłębiania wiedzy na temat tradycji oraz historii? Co zrobić, aby osoby niepełnosprawne nie cierpiały z powodu wykluczenia społecznego? Odpowiedzi m.in. na te pytania znają instytucje, które zostały nominowane w tegorocznym konkursie EDUinspiracje. Zwycięzcy zostali ogłoszeni podczas gali, która odbyła się 17 listopada w Centrum Nauki Kopernik.

Kształcenie i szkolenie w Europie: ponowny wzrost inwestycji, jednak wyzwaniem pozostaje nadal włączenie społeczne


Według tegorocznego wydania Monitora Kształcenia i Szkolenia w UE, publikowanego przez Komisję, państwa członkowskie poczyniły postępy w realizacji istotnych celów unijnych, powinny jednak dostosować swoje systemy kształcenia, tak aby sprzyjały one włączeniu społecznemu, w szczególności w kontekście integracji nowo przybyłych uchodźców i migrantów.