Ścieżki kariery i rozwój młodej kadry naukowej


„Ścieżki kariery i rozwój młodej kadry naukowej” to tytuł kolejnej Konferencji Programowej Narodowego Kongresu Nauki. Konferencja odbędzie się w Katowicach 26-27 stycznia, organizatorami są Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Uniwersytet Śląski, rozpoczęcie rejestracji planowane jest na początek stycznia.

Edukacja, która inspiruje


Jarosław Gowin podkreśla, że umiędzynarodowienie polskich uniwersytetów to jeden z jego priorytetów i zapowiada zmiany w szkolnictwie wyższym. Edukacja również wymaga reform, dlatego Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zainicjowało szereg procesów pozwalających ministerstwu na identyfikowanie problemów, z którymi mierzy się środowisko akademickie. Od nowej strategii dla nauki zaczynamy ostatni w tym roku numer „Europy dla Aktywnych”.

Poznaj ofertę programu Erasmus+ na rok 2017


Inspirująco, merytorycznie, energicznie, a momentami nawet refleksyjnie ‒ tak właśnie będzie podczas Ogólnopolskiego Dnia Informacyjnego Programu Erasmus+. A to wszystko za sprawą 16 sesji warsztatowych, zaangażowania wielu ekspertów i obecności uczestników, którzy co roku licznie przybywają, by dowiedzieć się więcej na temat najbardziej popularnego unijnego programu edukacyjnego.

Unia dla edukacji


Komisja Europejska chce zwiększyć wsparcie dla projektów edukacyjnych na obszarach dotkniętych konfliktami i klęskami żywiołowymi.

Konferencja naukowo-badawcza FRSE


Archiwum danych, m.in. z programu Erasmus+, dotyczących współpracy międzynarodowej udostępniła badaczom Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. O potrzebach dzielenia się badaniami i prowadzenia analiz nad działaniami edukacyjnymi finansowanymi m.in. ze środków programu Erasmus+ mówiono na konferencji w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. „Mamy całą masę informacji o tym, co się dzieje we współpracy naukowej. Warto to zbadać i wyciągnąć wnioski” – skomentował podczas konferencji dyrektor generalny FRSE dr Paweł Poszytek.

Inauguracja Europejskiego Korpusu Solidarności


Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker zapowiedział w swoim orędziu o stanie Unii przed Parlamentem Europejskim pomysł utworzenia przed końcem 2016 r. Europejskiego Korpusu Solidarności, przy czym do 2020 r. miałoby w nim wziąć udział pierwsze 100 000 młodych Europejczyków. Inauguracja projektu odbędzie się 7 grudnia br. – centralnie w Brukseli, krajowo w Warszawie.

Jak kształcić przyszłych pracowników?


Odporni na stres, łatwo nawiązujący kontakty, zaangażowani, profesjonalni, chętni do współpracy, kompetentni – takie osoby są najbardziej cenione na rynku pracy. O tym dlaczego tak trudno znaleźć dziś idealnego pracownika oraz jak radzić sobie z takimi trudnościami dyskutowali uczestnicy konferencji pt. „Kształcenie i szkolenia zawodowe – rozwój kompetencji, umiejętności i talentów”.

Temat EPALE: Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych 2016


W 1992 r. ONZ ogłosiło 3 grudnia Międzynarodowym Dniem Osób Niepełnosprawnych. Jest to znakomita okazja, aby przypomnieć, jaką rolę osoby niepełnosprawne i ich przedstawiciele odegrali i w dalszym ciągu odgrywają jako siła napędowa zmian w polityce na całym świecie. Na EPALE zebrano materiały z całej Europy, które pokazują różne sposoby korzystania przez osoby niepełnosprawne z edukacji dorosłych.