Erasmus kończy 30 lat


Ponad 180 000 polskich studentów uczestniczyło w międzynarodowych wymianach programu Erasmus oraz jego następcy, programu Erasmus+. Te największe i najważniejsze programy edukacyjne to nie tylko liczby. To historie konkretnych osób. O tym jak ważną rolę w życiu tysięcy osób – studentów, uczniów, nauczycieli, młodzieży i kadry edukacji dorosłych – odegrały te inicjatywy, dyskutowano podczas uroczystości inaugurującej obchody 30-lecia programu Erasmus.

Badanie wpływu Wolontariatu europejskiego (EVS) na społeczności lokalne (2016)


Wyniki badania RAY (Research-based analysis and monitoring of Erasmus+ Youth programme) pokazują, że długoterminowe projekty EVS mają znaczący wpływ na społeczności lokalne, w których są realizowane. 95,1 proc. koordynatorów takich projektów stwierdziło, że lokalna społeczność wykazała zainteresowanie realizowanymi przez nich działaniami. Ponadto 92,6 proc. koordynatorów projektów zadeklarowało, że projekt EVS był postrzegany przez lokalną społeczność jako wzbogacający, a ponad 91 proc. koordynatorów potwierdziło, że lokalna społeczność była zaangażowana w działania projektu.

30 lat zmian – 30 lat sukcesów


Ponad 180 000 polskich studentów uczestniczyło w międzynarodowych wymianach programu Erasmus oraz jego następcy, programu Erasmus+. Gdyby wszystkie te osoby postanowiły się spotkać, mogłyby dziś zapełnić trybuny ponad trzech stadionów takich jak PGE Narodowy w Warszawie lub… założyć miasto wielkości Rzeszowa!

Mobilni eksperci Narodowej Agencji Programu Erasmus+ wyruszą w podróż po całej Polsce


Największy europejski projekt edukacyjny Erasmus obchodzi w tym roku swoje 30-lecie. W Polsce obecny jest od 18 lat. Od początku swojego istnienia wspiera wiele innowacyjnych projektów edukacyjnych, blisko 200 tysiącom studentów i doktorantów dał możliwość wymiany akademickie. Śmiało możemy powiedzieć, że Erasmus+ zdał u nas swój „egzamin pełnoletności” na piątkę z plusem. Jak przystało na ambitnego abiturienta – rusza w nową, pełną wiedzy i wyzwań podróż.