eTwinning wspiera inicjatywę Move2Learn, Learn2Move


Szacuje się, że w ramach inicjatywy Move2Learn, Learn2Move ok. 5 000 tys. uczniów państw członkowskich będzie podróżować bezpłatnie po Europie. Projekt organizowany jest z okazji 30. rocznicy programu Erasmus. Polscy uczniowie również będą mogli wziąć udział w konkursie.

Umiędzynarodowienie – szansa czy wyzwanie?


W Polsce tylko 13 proc. małych i średnich firm wprowadza innowacje, a wydatki związane z badaniami i rozwojem to mniej niż 1 proc. PKB . Wpadliśmy w pułapkę średniego rozwoju, a nadzieją na poprawę sytuacji są m.in. inwestycje w trójkąt wiedzy: naukę, edukację i biznes.

20 kwietnia Konferencja EDUinspiracje w Łodzi


Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji i Ministerstwo Edukacji Narodowej zapraszają do udziału w konferencji EDUinspiracje, która odbędzie się 20 kwietnia 2017 roku w Łodzi.

Erasmus+ Bus na Śląsku


Mobilni eksperci FRSE, Narodowej Agencji Programu Erasmus+ 10 marca odwiedzili Racibórz w województwie śląskim, gdzie spotkali się z lokalnymi liderami.

Seminarium “Young People for Human Rights”


W dniach 21-23 lutego 2017 roku gościliśmy przedstawicieli krajów Grupy Wyszehradzkiej oraz krajów Partnerstwa Wschodniego. Uczestnicy mieli okazję podzielić się swoimi pomysłami i doświadczeniem oraz wspólnie wypracować sposoby zachęcania młodych osób do zaangażowania na rzecz praw człowieka.