Relacja z II dnia Forum Młodzieży Partnerstwa Wschodniego w Polsce


Polityka młodzieżowa powinna być traktowana priorytetowo przy rozdzielaniu funduszy UE. To jedna z rekomendacji uczestników III Forum Młodych Partnerstwa Wschodniego. Drugiego dnia konferencji gościem specjalnym był komisarz UE ds. rozszerzenia i polityki sąsiedztwa Johannes Hahn.

Relacja z I dnia Forum Młodzieży Partnerstwa Wschodniego w Polsce


Pogłębienie współpracy i wymiana doświadczeń na temat zaangażowania społecznego młodych ludzi – takie są cele trwającego w Warszawie III Forum Młodzieżowego Partnerstwa Wschodniego. W programie pierwszego dnia obrad były m.in. warsztaty i panele dyskusyjne z udziałem minister edukacji Anny Zalewskiej.

Fundusz pełen wiedzy (2016)


Raport prezentuje wyniki ewaluacji II edycji Programu Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy. Głównym celem badania była ocena wsparcia udzielonego polskim instytucjom edukacyjnym w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego (projekty realizowane w latach 2012-2016).

Erasmus+ w smartfonie


Komisja Europejska uruchomiła aplikację mobilną Erasmus+. Program ma pomóc w zorganizowaniu wyjazdu studentom, wolontariuszom, stażystom i innym zainteresowanym.

Moc jest w nas! Relacja z POWERGEDON


8-10 czerwca, w Przypkach k. Warszawy, odbył się POWERGEDON. Głównym celem przedsięwzięcia było podsumowanie działalności FRSE w zakresie realizacji projektów dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Wiedza Edukacja Rozwój.

Przerwa w dostępie do stron zarządzanych przez FRSE


W związku ze zmianą adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji i przeniesienia serwerów do nowej lokalizacji, niektóre serwisy internetowe zarządzane przez FRSE nie będą dostępne.

Przerwa w dostępie do strony potrwa od środy (14 czerwca), od godziny 16:00 i będzie dotyczyć poniższych serwisów:

  • www.erasmusplus.org.pl
  • www.eurodesk.pl
  • www.jows.pl
  • www.eurydice.org.pl
  • www.europass.org.pl
  • www.etwinning.pl
  • www.wymianymlodziezy.frse.org.pl
  • www.eduinspiracje.org.pl
  • www.ell.org.pl
  • www.power.frse.org.pl

Dołożymy wszelkich starań, aby serwery zostały przeniesione i ponownie podłączone jak najszybciej.

Erasmus+ Bus występuje w… puszczy!


Już od pół roku Erasmus+ bus podróżuje po kraju z misją informacyjną na temat szans, jakie daje uczestnictwo w największym unijnym programie edukacyjnym. Ostatni przed wakacjami wyjazd odbył się 1 czerwca, a jego celem była malownicza miejscowość w województwie podlaskim. W ciągu 6 miesięcy trwania projektu, bus wyjeżdżał na polskie drogi 11 razy, odwiedził 10 województw i przejechał łącznie ponad 5 700 kilometrów.