Ogólnopolski Dzień Informacyjny Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności, 8 stycznia 2019 r., Warszawa


Rejestracja na wydarzenie została zamknięta

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zaprasza na Ogólnopolski Dzień Informacyjny Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności, który odbędzie się 8 stycznia 2019 r w Warszawie na PGE Narodowy.

Podczas wydarzenia zapraszamy  na sesje tematyczne, spotkania z ekspertami narodowej agencji, będzie też możliwość konsultacji indywidualnych oraz podzielenia się dotychczasowym doświadczeniem.

Serdecznie zapraszamy wszystkie instytucje, organizacje i firmy zainteresowane realizacją międzynarodowych projektów edukacyjnych. Szczególnie zapraszamy nowych wnioskodawców, który chcieliby rozpocząć współpracę międzynarodową w ramach unijnych programów edukacyjnych. Podczas tegorocznego dnia informacyjnego zaprezentujemy wszystkie inicjatywy i programy zarządzane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji

Zobacz program wydarzenia: PROGRAM

Więcej informacji na stronie wydarzenia: Ogólnopolski Dzień Informacyjny Erasmus+ 2019

Zapraszamy do rejestracji: formularz rejestracyjny

Zapraszamy do pobrania aplikacji dedykowanej temu wydarzeniu: iOS  lub Android

 

 

Polsko-litewski konkurs wniosków na rok 2019 OTWARTY! – czekamy do 31 stycznia 2019 r.


Jeżeli chcesz zrealizować w 2019 roku polsko-litewski projekt młodzieżowy, zapraszamy do składania wniosków.
W ramach Funduszu można realizować projekty takie jak wymiany młodzieżowe, szkolenia, seminaria, wizyty studyjne, spotkania, konferencje lub projekty informacyjne.

Celem projektów jest zachęcenie młodzieży i osób pracujących z młodzieżą do wspólnych działań, które pozwolą na wzajemne zbliżenie się, odkrywanie wspólnych korzeni, przezwyciężanie uprzedzeń i stereotypów w postrzeganiu wspólnej historii oraz we współczesnych relacjach.

Realizacja projektów

Projekty, które otrzymają dofinansowanie w ramach konkursu 2019 muszą zostać zrealizowane pomiędzy 1 kwietnia, a 31 października. Szczegółowe informacje dotyczące zasad i warunków realizacji projektów w 2019 r. są dostępne w zakładce Zasady formalne.

Termin składania wniosków:

Wnioski można składać do 31 stycznia 2019 r. godz. 23:59
Wyniki konkursu będą znane w marcu 2019.

Każdy projekt powinien zostać złożony w systemie www.online.frse.org.pl wraz ze wszystkimi załącznikami.

Szczegółowe informacje dotyczące

 

Konkurs na stanowiska kierownicze w Szkołach Europejskich


W związku z podpisaniem przez Panią Annę Zalewską, Ministra Edukacji Narodowej zarządzenia w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursów na stanowiska dyrektora w Szkole Europejskiej w Brukseli (Bruksela II) oraz zastępcy dyrektora do spraw szkoły średniej w Szkole Europejskiej w Karlsruhe i regulaminu działania tej komisji zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniami o  konkursach na stanowiska kierownicze w Szkołach Europejskich.

  • Konkurs na kandydatów na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw szkoły średniej w Szkole Europejskiej w Karlsruhe – zobacz
  • Konkurs na kandydatów na stanowisko dyrektora w Szkole Europejskiej w Brukseli (Bruksela II) – zobacz

 

Evidence-based Policy in Erasmus+. Seminar on research and methodology – 28-30 listopada 2018 r


Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zorganizowała w dniach 28-30 listopada 2018 r. drugie, po pierwszym ubiegłorocznym, seminarium badawcze dotyczące badania efektów projektów realizowanych w ramach wszystkich pięciu sektorów programu Erasmus+. Seminarium pod nazwą “Evidence-based Policy in Erasmus+. Seminar on research and methodology” zgromadziło osoby zaangażowane w prowadzenie badań i analiz dotyczących europejskich programów edukacyjnych.
Byli to przedstawiciele Narodowych Agencji Erasmus+ oraz kilkudziesięciu badaczy zajmujących się ewaluacją efektów programu – w sumie przedstawiciele 22 krajów.

Spotkanie otworzył dyrektor generalny FRSE dr Paweł Poszytek. Gościem specjalnym był prof. Jarosław Górniak, twórca i kierownik Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Profesor Górniak wygłosił wykład dotyczący znaczenia zastosowania odpowiedniej metodologii w badaniach służącej wypracowaniu dobrych rozwiązań w prowadzonych politykach publicznych opartych na dowodach.
W trakcie dwudniowego spotkania zorganizowano 4 sesje poświęcone następującym tematom: innowacyjne podejścia do metodologii w badaniach edukacyjnych, raporty uczestników i ich zastosowanie w badaniach, zastosowanie metod badań rynkowych w badaniach edukacyjnych – praktyka i możliwości, upowszechnianie i wykorzystanie wyników badań. W trakcie sesji prezentowano doświadczenia i wyniki badań w tych obszarach. Dwie spośród czterech sesji zorganizowano w formule warsztatowej, co pozwoliło na spontaniczną i szeroką wymianę spostrzeżeń i pomysłów przez uczestników seminarium. Wymiana ta była szczególnie cenna w zakresie sposobów dzielenia się wynikami badań i ich upowszechniania.

Podobnie jak po ubiegłorocznym seminarium, teraz również zamierzamy zwieńczyć rezultaty seminarium wydaniem okolicznościowej publikacji.
Gorąco zachęcamy Państwa do składania artykułów wpisujących się w poruszaną na nim problematykę. Nasze zaproszenie kierujemy nie tylko do prelegentów, którzy występowali na naszym seminarium, lecz także do wszystkich z Państwa, którzy chcieliby podzielić się wynikami badań czy też praktykami i koncepcjami, istotnymi dla badań edukacyjnych w kontekście efektów, skuteczności i oddziaływania programu Erasmus+. Nasz adres mailowy: badania@erasmusplus.org.pl

Poniżej możecie Państwo pobrać prezentacje z poszczególnych sesji:

Key note speech [pobierz prezentację]

Sesja 1 Innovative approaches to methodology in educational research

Sesja 2 Participants’ reports and their use for research

Sesja 3 Market research methods used in educational research practices and possibilities

Sesja 4 Dissemination and exploitation of research results

Podajemy także link do publikacji, która powstała jako jeden z efektów seminarium ubiegłorocznego: http://czytelnia.frse.org.pl/evidence-based-policy-erasmus/
Zachęcamy do obejrzenia zdjęć z wydarzenia.

ENGLISH VERSION:

On 28-30 November2017 Foundation for the Development of the Education System organized the second annual research seminar on the study of the effects of projects implemented in all five Erasmus + sectors. The seminar entitled “Evidence-based Policy in Erasmus +. Seminar on research and methodology” brought together individuals involved in research and analysis of European educational programs. The participants were Erasmus+ National Agencies representatives and dozens of researches involved in evaluating the effects of the program, who arrived from 22 countries.

The meeting was opened by Mr Paweł Poszytek, Director General of FRSE. The special guest was Professor Jarosław Górniak, the founder and the head of the Centre for Evaluation and Analysis of Public Policies of the Jagiellonian University in Kraków. Professor Górniak delivered a lecture entitled „Method matters: on the importance of relevant evidence for policy solutions”.
During the two-day meeting, four thematic sessions were organized on such topics as: Innovative approaches to methodology in educational research, participants reports and their use for research, market research methods used in educational research, practice and possibilities, dissemination and exploitation of research results. During sessions, methodological experience and research results were presented. Two of the four sessions were held in a form of workshop what allowed for a broad and spontaneous exchange of comments and ideas by the participants. This exchange was particularly fruitful with regard to the ways of dissemination of the research results.

Similarly to previous seminar, we also plan to close-up the event by publishing a book on that occasion. We encourage you warmly to submit articles related to the thematic scope of the seminar. Our invitation is addressed not only to the seminar speakers but also to everyone who would like to share his/her research results, practices or ideas relevant for educational research in the context of impact and effectiveness of the Erasmus+ programme. Our e-mail address: badania@erasmusplus.org.pl

You can download the presentations divided into sessions bellow:

Key note speech [download presentation package]

Sesja 1 Innovative approaches to methodology in educational research

Sesja 2 Participants’ reports and their use for research

Sesja 3 Market research methods used in educational research practices and possibilities

Sesja 4 Dissemination and exploitation of research results

Here is the link to the publication, which was one of the effects of 2017 seminar: http://czytelnia.frse.org.pl/evidence-based-policy-erasmus/
We also invite you to see the photos from the seminar

Gala wręczenia nagród edukacyjnych


Najlepsze projekty edukacyjne w Polsce nagrodzone

 „Podziel się sukcesem” oraz zainspiruj innych do działania

5 grudnia w Arkadach Kubickiego Zamku Królewskiego odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród EDUInspiracje, EDUInspirator oraz EduInspiracje Media, organizowana przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) już od 2011 roku. Przyznane zostały 24 nagrody. 

„Pomysły są powszechnym towarem. Wprowadzanie ich w życie nie jest. To słowa Michaela Della, które warto w tym miejscu przytoczyć. Poprzez ten konkurs chcemy uhonorować wszystkich tych, którzy mają odwagę i determinację, aby wcielać je w życie” – powiedział dr Paweł Poszytek, dyr. generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu Erasmus+. Read more…

III Forum Edukacji Dorosłych za nami!


21 listopada 2018 roku po raz trzeci spotkaliśmy się w gronie ekspertów, praktyków i wszystkich zawodowo związanych z edukacją dorosłych. W warszawskim hotelu InterContinental zgromadziło się ponad 330 użytkowników Platformy EPALE, którzy mieli możliwość wysłuchać inspirującej rozmowy pomiędzy prof. Hanną Solarczyk-Szwec, reprezentującą świat nauki a trenerem-praktykiem, Marcinem Olkowiczem oraz wykładu prof. Jacka Wasilewskiego na temat wystąpień publicznych.
Uczestnicy spotkania poznali również zwycięzców konkursu „Kulisy pracy trenera” i uczestniczyli w wybranych ścieżkach panelowych, podczas których doświadczeniem i pasją podzieliło się ponad dwudziestu ekspertów. Read more…

Poszukujemy ekspertów do projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”


Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji poszukuje ekspertów stanowiących wsparcie merytoryczne w projekcie „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”. Głównym zadaniem ekspertów będzie opracowania mappingu funkcjonujących rozwiązań w zakresie podnoszenia umiejętności podstawowych u osób dorosłych, opracowania wskazówek dotyczących sposobu zdiagnozowania potrzeb osób z niskimi umiejętnościami podstawowymi, opiniowania materiałów powstałych w ramach projektu.

Nabór ekspertów prowadzony jest w trybie przetargu nieograniczonego.
Więcej informacji dostępnych jest na stronie: BIP

Raport z badania – Mobilność kluczem do kariery?


Zapraszamy do lektury przygotowanego przez nas raportu z badania losów uczestników zagranicznych staży i praktyk zawodowych.

Programy, które są koordynowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji pozwalają młodym ludziom podnosić swoje kompetencje poza granicami kraju, dlatego też mobilność zawodowa jest niezwykle rozwojowym doświadczeniem dla młodych ludzi.

zapraszamy do lektury  – pobierz

Konferencja Wspieranie Sportu z Funduszy Europejskich


 

Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu Erasmus+ zapraszają
wszystkich zainteresowanych projektami programu Erasmus+ Sport i Funduszami Strukturalnymi UE, a także inicjatywami Europejskiego Tygodnia Sportu na konferencję Wspieranie Sportu z Funduszy Europejskich.

Konferencja odbędzie się w dniach 3–4 grudnia 2018 r. w Warszawie

Podczas spotkania przedstawione zostaną zasady programu Erasmus+ Sport w 2019 r. oraz założenia nowego programu po 2021 r., źródła finansowania sportu z Funduszy Strukturalnych UE w polityce regionalnej, a także zagadnienia związane z obchodami Europejskiego Tygodnia Sportu oraz Europejskiego Korpusu Solidarności.

W spotkaniu udział wezmą przedstawiciele Ministerstwa Sportu i Turystyki, Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, eksperci Komisji Europejskiej przedstawiając priorytety i wymagania programów.

Zapraszamy również na sesje warsztatowe, podczas których będziemy starali się pomóc polskim beneficjentom w efektywnym pozyskaniu środków na projekty w ramach programu Erasmus+ Sport
oraz Funduszy strukturalnych UE.

Zapraszamy na sesje plenarne 3 grudnia 2018, godz. 10.00–15.30
oraz na sesje warsztatowe 4 grudnia 2018, godz. 10.30–14.00.

Ramowy PROGRAM konferencji
Aby wziąć udział, prosimy o zarejestrowanie się przez wypełnienie FORMULARZ REJESTRACJI

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny.

Kontakt w sprawie konferencji
FRSE: tadeusz.wojciechowski@frse.org.pl
MSiT: Malgorzata.Szukalska-Wrona@msit.gov.pl