Szkoła branżowa ‒ przyszłość nowoczesnego biznesu


Program Erasmus+ ma ogromne znaczenie dla wspierania edukacji zawodowej. Dzięki wyjazdom młodzi ludzie zdobywają kompetencje miękkie i mogą poznać nowe technologie ‒ powiedział dr Paweł Poszytek, dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, podczas konferencji Szkoła branżowa ‒ przyszłość nowoczesnego biznesu. W wydarzeniu uczestniczyli m.in. minister edukacji narodowej Anna Zalewska, wiceminister edukacji Marzena Machałek oraz przedstawiciele spółek Skarbu Państwa.

Erasmus+ dla przedszkolaka i seniora


Ponad dwa tysiące osób, 16 sesji tematycznych, spotkania z ekspertami i Targi Dobrych Praktyk – tak w skrócie można podsumować Ogólnopolski Dzień Informacyjny Programu Erasmus+ zorganizowany po raz piąty przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji 12 stycznia br. w Warszawie.

Rozpoczęły się konsultacje dotyczące przyszłości programu Erasmus+


Komisja Europejska rozpoczęła publiczne konsultacje na temat priorytetów, które powinny znaleźć się w kolejnym wieloletnim planie finansowym programu Erasmus+ po 2020 roku. Konsultacje te dotyczą bieżących wyników i przyszłych wyzwań związanych z programem. Każdy głos jest ważny!

Projekty złożone i dofinansowane z Erasmus+ i POWER. Dane w podziale na województwa i powiaty. Edycje 2014-2016.


Dane statystyczne dotyczące liczby złożonych i dofinansowanych projektów w województwach i powiatach, w podziale na poszczególne sektory programu. Dane przedstawiają sektor Szkolnictwa Wyższego (HE), sektor Kształcenia Zawodowego (VET), sektor Edukacji Szkolnej  (SE), sektor Młodzieży (Y), sektor Edukacji Dorosłych (AE).

 

Polska

Województwo dolnośląskie
Województwo kujawsko-pomorskie
Województwo lubelskie
Województwo lubuskie
Województwo łódzkie
Województwo małopolskie
Województwo mazowieckie
Województwo opolskie
Województwo podkarpackie
Województwo podlaskie
Województwo pomorskie
Województwo śląskie
Województwo świętokrzyskie
Województwo warmińsko-mazurskie
Województwo wielkopolskie
Województwo zachodniopomorskie

 

Powstanie Rada Dyrektorów Szkół Zawodowych


Powołanie Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych oraz zainicjowanie sieci współpracy tychże szkół to główny cel pierwszego posiedzenia Rad Dyrektorów Szkół Zawodowych, które odbędzie się
4 stycznia 2018 r. w Hotelu Mercure w Warszawie. Organizatorami wydarzenia jest Ministerstwo Edukacji Narodowej i Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE).