Erasmus… i co dalej? Badanie losów edukacyjnych i zawodowych polskich studentów uczestniczących w projektach mobilności w programie Erasmus


Dokonywana przez FRSE analiza losów studentów uczestniczących w projektach mobilności w programach Erasmus i Erasmus+ zakłada połączenie dwóch schematów badawczych: trackingowego (przekrojowego) oraz panelowego (podłużnego). Wyniki przedstawione w poniższym raporcie odnoszą się do badania przeprowadzonego metodą trackingową. Zostało rozpoczęte w 2017 r., kiedy przeprowadzono pilotaż narzędzia na grupie 3 tys. respondentów. Pierwszy pomiar rozpoczął się w listopadzie 2017 r., a zakończył w styczniu 2018 r. Badanie służyło sprawdzeniu, w jaki sposób odbywa się przejście z edukacji na rynek pracy, jak układają się losy absolwentów polskich uczelni oraz w jakim zakresie zagraniczne mobilności wpłynęły na życie stypendystów. W badaniu wzięli udział uczestnicy projektów mobilności w programach Erasmus+ oraz Erasmus, tj. studenci, którzy dzięki otrzymanemu stypendium odbyli część swoich studiów za granicą lub zrealizowali tam praktyki zawodowe.

Zachęcamy do zapoznania się z wynikami badania (raport)

Przyłącz się do obchodów Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego


Rok 2018 został ogłoszony Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego (ERDK). Jego hasło przewodnie brzmi: Nasze dziedzictwo: gdzie przeszłość spotyka się z przyszłością. W ramach obchodów ERDK zorganizowanych zostanie szereg wydarzeń  na poziomie centralnym, krajowym i regionalnym.

 Beneficjenci programu Erasmus+ mogą ubiegać się o patronat w ramach obchodów Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego. Do udziału w wydarzeniach związanych z ERDK zachęcamy szczególnie te organizacje, które zajmują się poszerzaniem wiedzy na temat znaczenia europejskiego dziedzictwa kulturowego wśród  dzieci, młodzieży i seniorów, a także do społeczności lokalnych i trudno dostępnych grup społecznych, poprzez prowadzenie działań edukacyjnych, promowanie uczenia się przez całe życie.

Uzyskanie patronatu Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego pozwala na wykorzystywanie identyfikacji wizualnej roku ‒ w tym logotypu, hasła i hasztagu. Wydarzenia beneficjentów, które otrzymają to wyróżnienie, będą również promowane na stronie internetowej oraz w newsletterach Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego.

Jak ubiegać się o przyznanie wyróżnienia? Procedura jest bardzo prosta. Wszyscy, którzy są zainteresowani uzyskaniem patronatu, powinni wypełnić formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/RequestLabelEYCH2018.

Więcej informacji: https://europa.eu/cultural-heritage/node/4_pl

Zostań Mobilnym dziennikarzem programu Erasmus+


Chcesz pogłębić swoje doświadczenie dziennikarskie? Interesujesz się tematyką szeroko rozumianej edukacji oraz projektów międzynarodowych? Zostań „Mobilnym dziennikarzem” i inspiruj swoimi tekstami.

Ruszyły regionalne konferencje programu Erasmus+ – razem zmieniajmy edukację w Polsce!


2 marca br. w Grudziądzu w Centrum konferencyjnym Hotelu Ibis odbyła się pierwsza w tym roku konferencja regionalna pod hasłem Szkoła dla pracodawcy, pracodawca dla szkoły – skuteczne partnerstwo w kształceniu zawodowym, której celem będzie wspieranie działań edukacyjnych przy użyciu środków z programu Erasmus+. W konferencji wzieli udział m.in. Marzenna Drab – podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Marek Gralik – Kujawsko-Pomorski kurator oświaty, dr Paweł Poszytek – dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji oraz Czesław Stawikowski – wizytator Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Delegatura w Toruniu, koordynator ds. kształcenia zawodowego.

Rekordowa liczba złożonych wniosków w programie Erasmus+


W sektorze kształcenie zawodowe nastąpił ponad pięćdziesięcioprocentowy wzrost wniosków składanych w tej perspektywie finansowej. Jesteśmy jednym z niewielu państw, w których od początku programu liczba wniosków nieustannie rośnie – podobną tendencję możemy zaobserwować jedynie w Grecji oraz na Węgrzech i Cyprze.

Wymiany młodzieży – seminarium informacyjne


Krajowe Biuro Eurodesk Polska zaprasza, 22 lutego br. na seminarium informacyjne „Międzynarodowa współpraca młodzieży”. To niepowtarzalna okazja, by poznać najpopularniejsze programy finansujące spotkania młodzieży z różnych krajów.