Warsztaty regionalne programu Erasmus+


Jakie możliwości daje udział w programie Erasmus +? Kto może z niego skorzystać? W jaki sposób aplikować? Jakie formalności należy spełnić?. Na te i inne pytania odpowiedzą eksperci podczas warsztatów regionalnych programu Erasmus+, organizowanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Warsztaty odbędą się w siedzibie Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej we Wrocławiu już 5 kwietnia br.

Wyjazdy i przyjazdy studentów i pracowników uczelni w ramach Erasmus+ w edycji 2015


Dane statystyczne dotyczące wyjazdów i przyjazdów studentów i pracowników z/do Polski w ramach programu Erasmus+ w projektach mobilności z krajami programu oraz krajami partnerskimi zaakceptowanych w roku 2015 (wg stanu na 08.03.2018).

Większość wyjazdów/ przyjazdów miała miejsce w roku akademickim 2015/16.

Tabele referencyjne [XLS]

Współpraca z krajami programu (KA103):

  • Wyjazdy studentów z Polski za granicę [XLS]
  • Przyjazdy studentów z zagranicy do Polski [XLS]
  • Wyjazdy pracowników uczelni z Polski za granicę [XLS]
  • Przyjazdy pracowników z zagranicy do Polski [XLS]
  • Porównanie wyjazdów z Polski i przyjazdów do Polski [XLS]

Współpraca z krajami partnerskimi (KA107):

  • Mobilność studentów (wyjazdy i przyjazdy z i do Polski) [XLS]
  • Mobilność pracowników (wyjazdy i przyjazdy z i do Polski) [XLS]
  • Porównanie wyjazdów z Polski i przyjazdów do Polski [XLS]

Mobilności ogółem [XLS]

Fundusze europejskie na kształcenie zawodowe


Wskaźnik bezrobocia młodzieży w latach 2014-2016 spadał szybciej niż ogólny wskaźnik bezrobocia – z 21,4 proc. do 16,7 proc. Nadal jednak pozostaje on znacznie powyżej średniej unijnej. Być może reforma szkolnictwa zawodowego oraz programy Erasmus+ oraz POWER są w stanie odwrócić ten europejski trend.

Dalsze prace nad nowym programem EOG „Edukacja”


Po podpisaniu umowy międzyrządowej 20 grudnia 2017 r. pomiędzy Polską a państwami-darczyńcami, czyli Norwegią, Islandią i Liechtensteinem, trwają prace nad stopniowym wprowadzaniem nowego programu z mechanizmu finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego – „Edukacja”.