30 lat zmian – 30 lat sukcesów


Ponad 180 000 polskich studentów uczestniczyło w międzynarodowych wymianach programu Erasmus oraz jego następcy, programu Erasmus+. Gdyby wszystkie te osoby postanowiły się spotkać, mogłyby dziś zapełnić trybuny ponad trzech stadionów takich jak PGE Narodowy w Warszawie lub… założyć miasto wielkości Rzeszowa!

Studenckie wymiany w ramach programu Erasmus oraz jego następcy, czyli programu Erasmus+, są organizowane w Europie już od 30 lat. Polacy na takie zagraniczne studia wyjeżdżają od 1998 r. W ciągu tych 18 lat liczba naszych rodaków decydujących się na edukacyjny wyjazd wzrosła ponad dziesięciokrotnie – z 1400 do ponad 14 000 osób wyjeżdżających każdego roku na erasmusowe stypendium.

W jeszcze szybszym tempie wzrosła liczba studentów przyjeżdżających do Polski. Na początku, czyli w 1998 r., nasz kraj wybrało zaledwie 220 osób, dziś możemy już mówić o modzie na studia w Polsce! Liczba studiujących u nas obcokrajowców jest obecnie 50-krotnie większa i przekroczyła już 12 000. W sumie w ramach programu Erasmus, do Polski przyjechało ponad 93 000 studentów z innych krajów. To tyle ilu mieszkańców liczą miasta takie jak Jaworzno, Słupsk czy Grudziądz!

Od 2000 r. w ramach programu Erasmus na zagraniczne uczelnie wyjeżdżają również pracownicy uczelni. Z tej możliwości skorzystało już ponad 60 000 Polaków, którzy najchętniej swoją wiedzę i kompetencje rozwijają na uczelniach w Hiszpanii i Niemczech.

Zwiększająca się liczba wyjeżdżających pracowników ma bardzo duże znaczenie dla polskiej nauki oraz kultury. Pozytywną rolę umiędzynarodowienia dostrzega Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr Jarosław Gowin. – Pracownicy uczelni, obok zdobywania doświadczeń naukowych, dydaktycznych oraz poznawania europejskiego rynku pracy, stają się ambasadorami promowania tradycji polskiej kultury oraz polskiej myśli naukowej – stwierdza Minister.

Sprawdzona marka

Kolejnym dowodem na to, że program Erasmus odniósł sukces jest nazwa funkcjonującego od 1 stycznia 2014 r. programu Erasmus+. W biznesie marka, która się sprawdza jest promowana i na niej budowane są kolejne produkty. Doskonałe efekty, jakie osiągnął Erasmus sprawiły, że zyskał on uznanie Komisji Europejskiej. Uznano go za najbardziej rozpoznawalny, dający podwaliny do budowania kolejnego programu w dziedzinie edukacji, jakiem jest jego następca – program Erasmus+.

W Polsce połowę rocznego budżetu tego programu, czyli ok 50 mln euro, obejmuje sektor Szkolnictwa wyższego. Pozostałe środki pochłaniają sektory: Edukacja szkolna, Kształcenia i szkolenia zawodowe, Edukacja dorosłych oraz Młodzież. Projekty edukacyjne realizowane dziś w ramach tych sektorów stanowią inspirację do kreatywnego myślenia oraz innowacyjnego działania. – To również motywacja do pracy oraz nauki – komentuje Anna Zalewska, Minister Edukacji Narodowej.

Program, który zmienia życie

Inauguracja krajowych obchodów 30-lecia programu Erasmus odbędzie się podczas czwartej edycji Ogólnopolskiego Dnia Informacyjnego Programu Erasmus+, który będzie miał miejsce 11 stycznia 2017 r. na PGE Narodowym. Wydarzenia związane z jubileuszem będą organizowane przez cały 2017 r.

Już w styczniu rusza projekt „Erasmus+ Bus”, w ramach którego eksperci Narodowej Agencji Programu Erasmus+ będą podróżowali po Polsce, informując o ofercie obejmującej wszystkie sektory programu Erasmus+ i pokazując przykłady dobrych praktyk w ramach projektu.

Ponadto Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji wraz z Narodową Agencją Programu Erasmus+ nawiąże w 2017 r. współpracę z naukowcami oraz przedstawicielami instytutów badawczych. Ich celem jest przeprowadzenie szeroko zakrojonych badań, z wykorzystaniem bogatych archiwów obu instytucji, nad wpływem programów Erasmus oraz Erasmus+ na życie i karierę młodych osób.

Wśród inicjatyw, które będą towarzyszyć jubileuszowym obchodom, znajdzie się również multimedialna wystawa, „Run with Erasmus” oraz wydarzenia związane z Europejskim Tygodniem Młodzieży.

Więcej informacji na temat obchodów 30-lecia programu Erasmus można znaleźć na stronie www.erasmusplus.org.pl/30lat.