390 zagranicznych studentów Erasmusa bierze udział w kursach języka polskiego w naszym kraju


390 zagranicznych studentów Erasmusa bierze udział w kursach języka polskiego w naszym kraju. W 12 miastach Polski odbywają się kursy języka polskiego dla zagranicznych studentów przyjeżdżających w ramach Erasmusa do Polski w roku akademickim 2011/12 (Erasmus Intensive Language Courses).

Czterotygodniowe kursy EILC rozpoczęły się na początku września, a w niektórych uczelniach jeszcze w sierpniu. Studenci z innych krajów uczestniczących w programie Erasmus mają zapewnioną nie tylko naukę języka polskiego, lecz także bogaty program kulturalny i integracyjny. Dzięki różnorodnym zajęciom warsztatowym (zajęcia kulinarne, teatralne, muzyczne itp.) młodzi ludzie w aktywny sposób uczą się języka, poznają miejscowe zwyczaje, integrują się z lokalnym środowiskiem.

Kursy EILC organizują w tym roku jednostki nauczania języka polskiego następujących uczelni: Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet Jagielloński, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Uniwersytet Łódzki, Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University w Nowym Sączu, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, Politechnika Wrocławska.