Pięć lat programu eTwinning


Z okazji piątej rocznicy funkcjonowania programu eTwinning 18 marca 2010 r. w Warszawie odbyła się konferencja, w której wzięło udział 365 uczestników. Byli to przedstawiciele MEN, MSWiA, instytucji oświatowych, wyższych uczelni, dyrektorzy szkół i nauczyciele – koordynatorzy projektów, a także przedstawiciele eTwinningu z poszczególnych województw.

Goście podkreślali zmiany, jakie nastąpiły w polskim szkolnictwie podczas tych 5 lat działania eTwinningu w naszym kraju, podkreślali, że projekty eTwinning są silnie związane z podstawami programowymi, a stosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lekcjach biologii, nauczania zintegrowanego, historii czy chemii nie dziwi już nikogo. Nauczyciele, którzy zrealizowali już kilka projektów eTwinning podzielili się swoimi doświadczeniami, opowiedzieli zebranym o swoich radościach i troskach. Występy artystyczne dzieci z przedszkola w Zabrzu zakończyły to ciekawe spotkanie.

Konferencja zapoczątkowała ciąg imprez z okazji 5-lecia eTwinning w Polsce odbywających się w polskich szkołach.