500 uniwersytetów zawalczy o miejsce w nowym rankingu


Oczekuje się, że o miejsce w nowym międzynarodowym rankingu uniwersytetów, powstałym z inicjatywy Komisji Europejskiej, zawalczy pięćset uniwersytetów z Europy i całego świata. Nowa klasyfikacja, o nazwie U-Multirank, będzie się różniła od obecnych rankingów, gdyż uniwersytety będą oceniane według szerszego zakresu wskaźników. Celem rankingu jest przedstawienie bardziej realistycznej i przyjaznej użytkownikom oferty akademickiej.

W nowym „wielowymiarowym” rankingu uniwersytety będą oceniane w pięciu różnych obszarach. Liczyć się będą: renoma w zakresie badań naukowych, jakość nauczania i uczenia się, kontakty międzynarodowe, sukcesy na polu transferu wiedzy (np. partnerstwa z przedsiębiorstwami i przedsiębiorstwami rozpoczynającymi działalność) oraz zaangażowanie na szczeblu regionalnym. Zgłoszenia uniwersytetów do nowego rankingu przyjmowane będą w pierwszej połowie 2013 r., a pierwsze wyniki klasyfikacji zostaną udostępnione na początku 2014 r. Formalna inauguracja U-Multirank odbędzie się na dużej konferencji w dniach 30-31 stycznia w Dublinie w trakcie irlandzkiej prezydencji Unii Europejskiej.

Androulla Vassiliou, komisarz UE ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży, powiedziała: „Będzie to nowoczesny, wysokiej klasy ranking, odzwierciedlający pełną różnorodność instytucji szkolnictwa wyższego. W istniejących międzynarodowych rankingach nadal przywiązuje się zbyt dużą wagę do renomy uniwersytetów w zakresie badań naukowych. Nasz wielowymiarowy ranking dostarczy dokładniejszych i bardziej porównywalnych informacji dotyczących jakości uniwersytetów. U-Multirank pomoże młodym ludziom w dokonaniu właściwego wyboru kierunku studiów i będzie motywował instytucje do poprawy swoich wyników pod wieloma względami. Będzie on również użytecznym narzędziem dla decydentów politycznych, umożliwiając im lepszą orientację w przygotowaniu skutecznych strategii na rzecz szkolnictwa wyższego na przyszłość. ”

U-Multirank będzie opierać się na obiektywnych kryteriach i danych. Celem Komisji jest zachęcenie wielu uczelni do uczestnictwa w pierwszym etapie, jednak również później do rankingu mogłyby zgłaszać się inne uczelnie. U-Multirank umożliwi również poszczególnym osobom wybór i ocenę własnych priorytetów i przygotowanie własnych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb rankingów.

Aby zapewnić bezstronność, jakość i weryfikację, Komisja wybrała do prowadzenia rankingu niezależne konsorcjum. W jego skład wejdą Centrum Szkolnictwa Wyższego (Centre for Higher Education, CHE) w Niemczech oraz Ośrodek badań polityki w zakresie szkolnictwa wyższego (Center for Higher Education Policy Studies, CHEPS) w Holandii. Będą one współpracować z partnerami, wśród których znajdą się Ośrodek badań i technologii na Uniwersytecie w Lejdzie (Centre for Science and Technology Studies, CWTS), wydawnictwo naukowe Elsevier i wydawnictwo Fundacji Bertelsmanna oraz firma oferująca oprogramowanie Folge 3. Przy opracowywaniu dokładnych danych konsorcjum będzie również współpracować z rankingami krajowymi i organizacjami skupiającymi zainteresowane strony.

Informacje ogólne

U-Multirank jest zwieńczeniem inicjatywy powstałej na konferencji zorganizowanej w 2008 r. podczas francuskiej prezydencji Unii Europejskiej. Wystąpiono wówczas z wnioskiem o utworzenie nowego rankingu uniwersytetów opartego na metodyce odzwierciedlającej różne wymiary doskonałości w kontekście międzynarodowym.

Następnie Komisja Europejska zleciła studium wykonalności, przeprowadzone przez konsorcjum organizacji szkolnictwa wyższego i instytucji badawczych (CHERPA) i zakończone w 2011 r. Studium, w którym wykorzystano dane od 150 instytucji szkolnictwa wyższego z Europy i całego świata, potwierdziło, że zarówno koncepcja, jak i wdrożenie wielowymiarowego rankingu są realistyczne.

U-Multirank powstanie w latach 2013–2014 i otrzyma wsparcie UE w wysokości 2 mln euro z programu „Uczenie się przez całe życie”, z możliwością dalszego finansowania „zalążkowego” na kolejne dwa lata (2015–2016). Docelowo ranking prowadzony byłby następnie przez niezależną organizację.

Dodatkowe informacje: U-Multirank

Źródło: Komisja Europejska