Kampania informacyjna RPI: ABC eTwinningu


Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli jako Regionalny Punkt Informacyjny FRSE zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w seminarium.

ADRESACI SEMINARIUM: dyrektorzy, nauczyciele ze wszystkich etapów edukacyjnych.

REALIZACJIA: 24 lutego 2021 r. od  godz. 16.00 – 17.30.

W programie seminarium:

  1. Idea i zasady funkcjonowania programu eTwinning.
  2. Prezentacja wybranych projektów.
  3. Oferta doskonalenia zawodowego dla nauczycieli w ramach Programu.
  4. Korzyści dla uczniów, nauczycieli i szkoły.

REJESTRACJA : Formularz zgłoszeniowy