Agencja Wykonawcza EACEA w Brukseli prowadzi rekrutację niezależnych ekspertów


Nowy rok rozpoczął się od zmian dla osób ubiegających się o dofinansowanie projektów edukacyjnych, staży i praktyk z budżetu Unii Europejskiej.

Dotychczasowe programy edukacyjne – „Uczenie się przez całe życie” (m.in. Erasmus, Leonardo da Vinci) oraz „Młodzież w działaniu” zastąpił nowy program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu na lata 2014-2020 Erasmus+.

Narodową Agencją nowego programu jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, a tzw. władzę krajową w programie stanowią Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki.

12 grudnia br. Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do składania wniosków na działania w ramach nowego Programu Erasmus+. Natomiast Agencja Wykonawcza EACEA w Brukseli, odpowiedzialna za wdrażanie działań centralnych w ramach Programu Erasmus + prowadzi rekrutację niezależnych ekspertów dla ewaluacji i oceny projektów.