treść strony

Akredytacja w Edukacji dorosłych Erasmus+: webinar

Webinarium: Akredytacja w programie Erasmus+ Edukacja dorosłych (KA-120)

  • fot. Pixabay

Chcesz uzyskać akredytację w programie Erasmus+ Edukacja Dorosłych? Weź udział w najbliższym webinarium i poznaj formalne oraz merytoryczne zasady wnioskowania. Termin webinarium: 13 października 2021 godz. 10:00-12:00.

Jak wziąć udział w spotkaniu online? 
Klikając w ten  LINK zostaniesz przekierowany do strony, gdzie jest dostępny FORMULARZ REJESTRACYJNY
Link do spotkania zostanie wysłany do wszystkich zarejestrowanych osób.

Końcowy termin przyjmowania wniosków o nadanie akredytacji Erasmus+ w sektorze Edukacja Dorosłych upływa 19 października 2021 o godz. 12:00 (czasu brukselskiego). 

Czym jest Akredytacja?

Akredytacja w programie Erasmus+ określana jest mianem „biletu wstępu” do programu lub rodzajem stałego członkostwa w programie. W praktyce oznacza to odejście od corocznych konkursów wniosków oraz stabilne finansowanie na kilka kolejnych lat.

Dotychczasowe doświadczenie w programie Erasmus+ nie jest wymagane. Konieczne jest jednak posiadanie co najmniej dwuletniego doświadczenia w realizacji działań w danym obszarze edukacji (formalnej, pozaformalnej i nieformalnej edukacji dorosłych o charakterze niezawodowym).

Plan Erasmusa przedłożony w ramach wniosku o Akredytację obejmuje czas 2 do 5 lat i może być później aktualizowany.

Wniosek o Akredytację nie zawiera budżetu.  Akredytowane organizacje składają uproszczony wniosek o budżet KA121 (dodatkowy deadline), w którym określają rodzaje i ilość planowanych działań na najbliższe 15 miesięcy. Na tej podstawie Narodowa Agencja wylicza dofinansowanie.

We wniosku o Akredytację Erasmusa nie trzeba deklarować organizacji partnerskich. Ten format dostępny jest zarówno dla wnioskodawców indywidualnych, jak i dla koordynatorów konsorcjum.