treść strony

Dni otwarte (online): Edukacja szkolna – Akcja 1

Konsultacje online dotyczą wniosków na projekty krótkoterminowe (KA122), składanych w terminie do 5 października 2021 roku w programie Erasmus+ w sektorze Edukacja szkolna (Akcja 1 – Mobilność uczniów i kadry edukacji).

  • fot. Shutterstock/FRSE

Spotkania pracowników Narodowej Agencji z wnioskodawcami odbędą się w formule online 20 września, 23 września oraz 27 września 2021 roku. Przewidziane są 30-minutowe konsultacje na platformie Zoom (w godzinach 9:10–13:40). Celem spotkań jest omówienie wątpliwych, problematycznych elementów już napisanych projektów (a nie pomysłów na projekty), prosimy więc o przygotowanie konkretnych pytań odnoszących się do poszczególnych sekcji i problemów. 

Przed spotkaniem konieczna jest rejestracja i wybór jednego z dostępnych terminów. Zapisy na spotkanie będą prowadzone do wyczerpania limitu miejsc:

FORMULARZ REJESTRACYJNY

Każda osoba zainteresowana udziałem w dniach otwartych dotyczących projektów krótkoterminowych (KA122) musi zarejestrować się korzystając z własnego adresu e-mail. Jedna instytucja może wziąć udział tylko w jednym spotkaniu.

Akcja 1 Mobilność edukacyjna wspiera szkoły i inne organizacje działające w obszarze edukacji szkolnej, które chcą zorganizować mobilności edukacyjne dla uczniów i pracowników szkół. Organizacje uczestniczące w swoich działaniach powinny aktywnie promować włączenie społeczne i różnorodność, zrównoważenie środowiskowe oraz edukację cyfrową wykorzystując w tych celach konkretne możliwości finansowania przewidziane w programie, poprzez podnoszenie świadomości wśród uczestników, dzielenie się najlepszymi praktykami oraz wybieranie odpowiednich rozwiązań dla swoich działań.

O dofinansowanie można ubiegać się składając wniosek w ramach projektów krótkoterminowych lub przyznania Akredytacji Erasmusa. Organizacje mogą również przystąpić do programu bez składania wniosku poprzez przyłączenie się do istniejącego konsorcjum mobilności Erasmus+ lub goszczenie uczestników z innego kraju.