treść strony

Eurodesk Polska szuka ambasadorów

Chcesz prowadzić lekcje i warsztaty dla młodzieży? Zostań ambasadorem Eurodesk Polska!

 • fot. Fotolia

Poznasz atrakcyjne metody dydaktyczne, otrzymasz dostęp do unikalnych zasobów i nowoczesnych narzędzi, zyskasz możliwość wymiany doświadczeń z konsultantami i ambasadorami naszej sieci z całej Polski.

Eurolekcje, warsztaty i gry to sztandarowa oferta informacyjno-edukacyjna Eurodesk Polska dla młodzieży. Dotychczas prowadzili je tylko konsultanci punktów informacyjnych. Od tego roku chcemy zwiększyć ich zasięg  angażując do prowadzenia zajęć wszystkich, którzy – z pasją i bezinteresownie – chcą przybliżać młodym ludziom takie zagadnienia jak mobilność międzynarodowa, realizacja projektów młodzieżowych, możliwości współpracy z rówieśnikami z innych krajów czy zdobywanie międzynarodowych doświadczeń. W pierwszej kolejności do współpracy zapraszamy osoby posiadające doświadczenie w pracy z młodzieżą i prowadzeniu zajęć edukacyjnych – nauczycieli, trenerów, pracowników młodzieżowych. 

Za prowadzenie lekcji ambasadorzy nie otrzymują wynagrodzenia. Wsparcie Krajowego Biura Eurodesk Polska ma charakter merytoryczny i organizacyjny. Prowadzącym lekcje oferujemy nieodpłatne szkolenia, materiały dydaktyczne, dostęp do narzędzi, wsparcie informacyjno-promocyjne. Natomiast najważniejszym obowiązkiem ambasadorów jest gromadzenie i przekazywanie informacji zwrotnej na temat przeprowadzonych lekcji i warsztatów. 

Co oferujemy

Za prowadzenie lekcji ambasadorzy nie otrzymują wynagrodzenia. Wsparcie Krajowego Biura Eurodesk Polska ma głównie charakter merytoryczny, szkoleniowy i promocyjny. Ambasadorom prowadzącym lekcje oferujemy:

 1. Nieodpłatne szkolenie z zagadnień poruszanych w czasie lekcji, prowadzenia zajęć oraz narzędzi Eurodesku.
 2. Scenariusze lekcji i gier oraz materiały dydaktyczne - teksty, quizy, interaktywne narzędzia.
 3. Materiały promocyjne.
 4. Dostęp do narzędzi umożliwiających kontakt z Krajowym Biurem Eurodesk Polska i innymi osobami prowadzącymi lekcje.
 5. Szanse na udział w krajowych i międzynarodowych spotkaniach i szkoleniach organizowanych przez krajowe i europejskie biuro Eurodesku oraz organizacje partnerskie.
 6. Możliwość uczestnictwa w projektach sieciowych, których głównym elementem jest prowadzenie eurodeskowych lekcji.
 7. Wsparcie informacyjno-promocyjne - informacja o prowadzeniu lekcji przez ambasadora wraz z ich danymi osobowymi i kontaktowymi zostanie podana do publicznej wiadomości, np. na stronie internetowej. Ponadto Krajowe Biuro informuje o eurolekcjach na stronie internetowej, ulotkach, w publikacjach, newsletterach i mediach społecznościowych.
 8. Dostęp do elektronicznego formularza umożliwiającego przesyłanie statystyk i informacji zwrotnej na temat przeprowadzonych lekcji.
Czego oczekujemy

Najważniejszym obowiązkiem ambasadorów prowadzących lekcje jest gromadzenie i przekazywanie do wiadomości Krajowego Biura Eurodesk Polska informacji zwrotnej na temat przeprowadzonych lekcji i warsztatów. A oto wszystkie nasze oczekiwania: 

 1. Udziału w nieodpłatnym szkoleniu z prowadzenia lekcji i warsztatów.
 2. Poprowadzenia średnio co najmniej 3 zajęć w miesiącu.
 3. Staranności w prowadzeniu lekcji.
 4. Samodzielnego zwiększania wiedzy na temat zagadnień poruszanych w czasie zajęć.
 5. Prowadzenia dokumentacji z przeprowadzonych lekcji, uwzględniających statystyki (liczba lekcji i uczniów, tematyka), refleksje prowadzącego, uwagi i komentarze uczestników, podsumowanie wyników ankiet ewaluacyjnych, etc.
 6. Systematycznego przekazywania informacji, o których mowa w punkcie 5. do wiadomości Krajowego Biura Eurodesk Polska za pośrednictwem opracowanego przez Biuro internetowego formularza.

Wyboru ambasadorów dokona Krajowe Biuro Eurodesk Polska na podstawie ankiet aplikacyjnych. Wyłonione osoby przejdą bezpłatne szkolenie z zagadnień poruszanych w czasie lekcji, prowadzenia zajęć oraz narzędzi Eurodesku, które odbędzie się w dniach 26-28 października 2021

Termin wypełniania ankiet aplikacyjnych: 10 października 2021 rok,Zostań ambasadorem”.