treść strony

Konkurs fotograficzny PO WER: 2. edycja

Zespół PO WER – sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe – zaprasza do udziału w 2. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego PO WER foto pod hasłem „Mój PO WER – mój zawód. Za pomocą jednego zdjęcia przedstaw swój zawód”.

  • fot. Kreacja

Celem konkursu jest promocja programu i rezultatów staży oraz szkoleń zawodowych realizowanych przez beneficjentów PO WER Kształcenie i szkolenia zawodowe. Odbywa się to poprzez nagrodzenie i wyróżnienie najciekawszych zdjęć prezentujących działania projektowe podejmowane przez uczestników konkursu w programie.

W ramach promocji zrealizowanych działań projektowych wybrane zdjęcia zostaną wykorzystane w materiałach i działaniach upowszechniających. 

Termin przesyłania zgłoszeń: od 4 maja do 30 września 2022 r.

Laureaci otrzymają atrakcyjne nagrody: vouchery na zakup sprzętu elektronicznego oraz pakiety rzeczowe.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu oraz formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo na stronie: https://power.frse.org.pl/ksztalcenie-i-szkolenia-zawodowe/power-foto/.

Zachęcamy do sprawdzenia zasobów zdjęć projektowych oraz do udziału w konkursie!