treść strony

Koordynatorzy w działaniu. Raport z badania dotyczącego osób pracujących z młodzieżą w ramach programu Erasmus+.

  • fot. FRSE

W raporcie przedstawiono wyniki międzynarodowego badania przeprowadzonego przez 33 narodowe agencje programu Erasmus+ w ramach sieci badawczej Research-based analysis and monitoring of Erasmus+: Youth (RAY). Badanie to dotyczyło projektów edukacyjnych realizowanych w sektorze Młodzież programu Erasmus+ i miało na celu przeanalizowanie opinii koordynatorów projektów młodzieżowych na temat inicjatyw finansowanych ze środków E+ Młodzież, a także poznanie ich oceny odnośnie do wpływu tych działań na ich uczestników, organizacje młodzieżowe, społeczności lokalne oraz na ich samych. W publikacji zebrano wyniki badania dla polskich koordynatorów projektów, a tam, gdzie było to konieczne – zaprezentowano je na tle wyników badania międzynarodowego.

Raport (wersja polska)