treść strony

Moc edukacji pozaformalnej - dobre praktyki

Szkolenie poświęcone formom i metodom edukacji pozaformalnej oraz łączeniu podejść formalnych i pozaformalnych we współpracy międzysektorowej. 

  • fot. Pixabay

Podczas szkolenia (29.11.2012-3.12.2021) uczestnicy porozmawiają w języku angielskim o roli i recepcji edukacji pozaformalnej w różnych krajach UE oraz omówią europejską strategię NFE. Będzie to też świetna okazja do podzielenia się doświadczeniami oraz dobrymi praktykami i dokonać ewaluacji codziennych praktyk edukacyjnych w pracy z młodzieżą. 

Wydarzenie ma na celu skłonienie uczestników do refleksji na temat siły edukacji pozaformalnej poprzez eksperymentowanie z różnymi rodzajami metod edukacyjnych: formalnych, pozaformalnych i nieformalnych oraz promowanie edukacji (pozaformalnej) jako skutecznego narzędzia upodmiotowienia.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Organizator pokrywa koszty wyżywienia i zakwaterowania. Zwrot kosztów podróży zapewnia Narodowa Agencja Programu Erasmus+.

Kto może aplikować

Nauczyciele, pracownicy młodzieżowi, trenerzy, liderzy projektów młodzieżowych.

Formalności aplikacyjne

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronach SALTO.