treść strony

Najnowsze raporty z badań FRSE

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi publikacjami z serii „Raporty z badań FRSE”.

  • fot. Shutterstock

Najnowsze raporty można już znaleźć w Czytelni FRSE.

W poszukiwaniu rezultatów. Raport z badania jakościowego projektów partnerskich Erasmus+ w sektorze Edukacja szkolna

W raporcie przedstawiono wyniki badania instytucji realizujących projekty partnerskie w programie Erasmus+ w sektorze Edukacja szkolna. Skupiono się w nim przede wszystkim na rezultatach – uczestnicy wywiadów opowiadają m.in. o warunkach opracowywania narzędzi wysokiej jakości, o diagnozie potrzeb potencjalnych użytkowników oraz o procesie planowania, wytwarzania i upowszechniania powstałych rozwiązań.

Publikacja jest dostępna TUTAJ.

Social and civic engagement of participants in international volunteering projects

Raport powstał na podstawie badania uczestników projektów wolontariatu zagranicznego, którego celem było sprawdzenie, czy (i w jaki sposób) po powrocie angażują się oni w działania społeczne i wolontariackie. Badaniem objęto byłych polskich wolontariuszy, którzy zrealizowali wyjazd zagraniczny w ramach jednego z zakończonych programów unijnych (Wolontariat Erasmus+ lub Wolontariat Europejski).

Publikacja jest dostępna TUTAJ.

Wszystkie raporty z badań