Rynek usług edukacyjnych w Polsce – teraźniejszość a wyzwania przyszłości


Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na konferencję Rynek usług edukacyjnych w Polsce – teraźniejszość a wyzwania przyszłości”, która odbędzie się 7 listopada w Warszawie.

Konferencja przeznaczona przede wszystkim dla przedstawicieli firm szkoleniowych oraz trenerów. Eksperci rynku szkoleniowego opowiedzą między innymi o tym, jak radzić sobie z marnotrawstwem w pracy trenera, skutecznie tworzyć profil firmy w social media oraz o zyskujących coraz większą popularność szkoleniach on-line. Celem konferencji jest wymiana doświadczeń oraz poglądów na temat rozwoju branży szkoleniowej w Polsce.

• Data 7 listopada
• Miejsce: Mała Warszawa, ul. Otwocka 14
• Zapraszamy do rejestracji oraz zapoznania się z programem: Seminarium Rynek usług edukacyjnych w Polsce

Konferencja inaugurująca Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych w Polsce – European Vocational Skills Week.


Rodzaj spotkania: Konferencja i targi
Termin spotkania: 5 listopada 2018
Miejsce: Centrum Konferencyjne PGE Narodowy, Warszawa
Program konferencji: program

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Erasmus+ ma zaszczyt zaprosić do udziału w Konferencji inaugurującej Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych w Polsce – European Vocational Skills Week

Głównym celem wydarzenia jest promocja kształcenia i szkolenia zawodowego. W trakcie paneli dyskusyjnych eksperci będą poruszać kwestie kształcenia umiejętności dla gospodarki i diagnozowania zapotrzebowania na nie.
Ważnym elementem spotkania będzie uroczyste wręczenie nagród ogólnopolskiego konkursu „Nauczyciel z POWER-em”, w którym wyróżnieni zostaną nauczyciele różnych obszarów nauczania, którzy biorąc udział w wyjazdach zagranicznych w ramach Programu Erasmus+ i Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w sektorach edukacja szkolna oraz kształcenie i szkolenia zawodowe w latach 2014-2017, zdobyli wiedzę i umiejętności, pozwalające na opracowanie innowacyjnych materiałów edukacyjnych wykorzystywanych do pracy z uczniami.

Równolegle do wystąpień i dyskusji ekspertów będą odbywały się targi, w ramach których przedstawiciele szkół zawodowych różnych branż, beneficjenci Programu Erasmus+, zaprezentują swoje umiejętności i opowiedzą o atrakcyjności zmieniającego się kształcenia zawodowego oraz współpracy z pracodawcami i wyższymi szkołami zawodowymi. Wśród nich zobaczymy najbardziej utalentowanych polskich uczniów, którzy we wrześniu w Budapeszcie rywalizowali w EuroSkills, czyli europejskim turnieju umiejętności zawodowych.

Do udziału w konferencji i targach zapraszamy nauczycieli, uczniów, wykładowców, studentów szkół zawodowych wszystkich poziomów, członków Rady dyrektorów szkół zawodowych, przedstawicieli centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego, szkół wyższych zawodowych, rad kompetencji sektorowych, kuratoriów oświaty, stowarzyszeń branżowych, specjalnych stref ekonomicznych, pracodawców oraz ekspertów z dziedziny kształcenia i szkolenia zawodowego.

Zapraszamy do rejestracji: formularz rejstracyjny

XIII Międzynarodowe Targi Narzędzi Edukacyjnych (International Tool Fair)


W dniach 12 – 16 listopada 2018 edukatorzy, trenerzy, facylitatorzy oraz inni zainteresowani edukacją pozaformalną spotkają się w chorwackim Splicie na XIII Międzynarodowych Targach Narzędzi Edukacyjnych (International Tool Fair).

Tematem XIII edycji ITF organizowanych przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ w Chorwacji jest WSPIERANIE MŁODYCH (w szczególności: kompetencje, sposoby, metody i praktyki) oraz analiza podejścia do tematu różnych zainteresowanych grup. Różnorodność wśród uczestników, sposobów oraz metod pracy, a także ilość podejmowanych tematów są kluczowe w dyskusji mającej wywierać wpływ na programy wspierania młodych.
Tematami w szczególności omawianymi podczas tegorocznej edycji będą:
prawa człowieka
zaangażowanie
dialog międzykulturowy
łączanie społeczne
zdrowie psychiczne

Więcej informacji http://educationaltoolsportal.eu/international-tool-fair-xiii

Działaj i poczuj ducha ITF!

ITF powstały dwanaście lat temu jako część Strategii „Narzędzia edukacyjne” będącej inicjatywą SALTO-YOUTH EuroMed oraz Good Practices Resource Centre i od tego czasu odbywają się co rok, będąc jedynym tego rodzaju cyklicznym wydarzeniem, którego formuła rokrocznie dopasowywana jest do aktualnych potrzeb uczestników.
Pomimo określonych spójnych celów oraz struktury, każda edycja ITF ma swój unikalny charakter, który jest odpowiedzią na potrzeby, wymagania oraz wyzwania związane z miejscem organizacji, tematyką targów oraz samymi uczestnikami. Kolejne edycje targów wskutek tego generują nowy wkład w stale rozwijający się świat edukacji pozaformalnej.

 

Konferencja inaugurująca Europejski Korpus Solidarności


Rodzaj spotkania: konferencja inauguracyjna
Termin spotkania: 30 października 2018
Miejsce: Zamek Ujazdowski, Warszawa
Program konferencji: Program

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli instytucji oraz organizacji edukacyjnych do udziału w inauguracji Europejskiego Korpusu Solidarności w Polsce. Konferencja organizowana jest przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji we współpracy z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce.

Europejski Korpus Solidarności to nowy program Komisji Europejskiej umożliwiający młodzieży zdobycie cennego doświadczenia, rozwój umiejętności i wniesienie wkładu na rzecz społeczeństwa. Organizacje i instytucje mogą zyskać pomoc w swoich codziennych działaniach, zaangażowanych wolontariuszy, pracowników i stażystów.

Europejski Korpus Solidarności promuje solidarność i zaangażowanie, które są fundamentami społeczeństwa obywatelskiego i demokracji. Istotnym celem Europejskiego Korpusu Solidarności jest walka z wykluczeniem społecznym przez aktywne angażowanie osób z mniejszymi szansami.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu na miejsce spotkania.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://eks.org.pl/index.php/inauguracja/

Zapraszamy do rejestracji – formularz rejestracyjny

Kontakt:

Organizacja wydarzenia:
Agnieszka Bielska
tel. 22 46-31-423; abielska@frse.org.pl

Pierwsza nagroda w konkursie European Language Label wręczona!


3 października 2018 r. odwiedziliśmy III Liceum Ogólnokształcące w Gdyni, gdzie z inicjatywy uczniów został zrealizowany jeden ze zwycięskich projektów – D.I.A.L.O.G.. Projekt realizowany jest w ramach programu Erasmus+ (łączone mobilności uczniów z Turcji, Włoch, Polski i Francji) i eTwinning Polska (cyfrowa współpraca szkół).

Euro­pean Lan­gu­age Label   to euro­pej­ski cer­ty­fi­kat jako­ści w edu­ka­cji języ­ko­wej. Cer­ty­fi­kat jest wyróż­nie­niem za inno­wa­cyjne tech­niki kształ­ce­nia i pro­muje osią­gnię­cia meto­dyczne i dydak­tyczne. W Pol­sce przy­zna­wany jest od 2001 roku.

ErasmusDays, 12-13 października 2018 roku


ErasmusDays jest inicjatywą mająca na celu upowszechnienie rezultatów projektów realizowanych w ramach programu Erasmus+.

Przez dwa dni, 12-13 października 2018 roku, na terenie wielu krajów Europy i świata będą organizowane spotkania, wystawy oraz debaty, w trakcie których będzie można posłuchać (lub samemu opowiedzieć!) o efektach projektów Erasmus+.

W trakcie imprezy każdy będzie mógł bliżej zapoznać się z praktyczną stroną funkcjonowania Programu Erasmus+, odkryć kolejne obszary aktywności znajdujące się w szerokim spektrum jego oddziaływania.
ErasmusDays to doskonała okazja do przekonania się, jak za pomocą środków pochodzących z Programu można kreować szereg inicjatyw kształtujących nowe możliwości rozwojowe i edukacyjne na poziomie zarówno społeczności lokalnej czy zawodowej, ale także dzięki pogłębionej współpracy międzynarodowej, w europejskiej i ogólnokrajowej skali.

W zeszłym roku, podczas pierwszej edycji ErasmusDays, odbyły się 652 wydarzenia, w 324 miastach, na terenie 11 krajów! Poprzez social media udało dotrzeć się do 52 milionów osób!
W tym roku zarejestrowaliśmy już ponad 1000 eventów w 37 krajach, a będzie ich jeszcze więcej!

Konferencja inaugurująca 3. Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych


Zapraszamy na  konferencję oraz targi edukacyjne inaugurujące polskie obchody 3. Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych, które odbędą się 5 listopada 2018 w Warszawie.

Wydarzenie ma na celu wzmocnienie partnerstw w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego, w tym współpracy między szkołami zawodowymi i pracodawcami, WBL i dualnego uczenia się.

Skupi się również na wzmacnianiu roli doradztwa zawodowego w perspektywie całego życia. Przedstawiciele poszczególnych branż zaprezentują swoje umiejętności i najlepsze praktyki z zakresu kształcenia i szkolenia zawodowego. Wśród nich zobaczymy najbardziej utalentowanych polskich uczniów, którzy we wrześniu w Budapeszcie rywalizowali o tytuł najlepszych na kontynencie w EuroSkills, czyli europejskim turnieju umiejętności zawodowych.

Podczas konferencji odbędzie się także uroczyste wręczenie nagród w konkursie „Nauczyciel z POWER-em”. Celem tej inicjatywy jest wyróżnienie osób biorących udział w zagranicznych mobilnościach oraz promocja najciekawszych efektów projektów mobilności realizowanych przez beneficjentów Programu Erasmus+ i Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w sektorach edukacja szkolna, oraz kształcenie i szkolenia zawodowe w latach 2014-2017.

Program konferencji i formularz rejestracyjny już wkrótce.

EuroSkills 2018 za nami!


Szósta edycja europejskiego konkursu umiejętności zawodowych dobiegła końca. Budapesztańskie Hungexpo odwiedziło ponad 80 tysięcy zwiedzających.
Ich oczy były zwrócone na prawie 600 zawodników, którzy reprezentowali swoje kraje w 37 konkurencjach.
Wśród nich nie zabrakło ośmioosobowej polskiej reprezentacji. Cieśla, florystka, fryzjer, kucharz, mechatronice, murarz i tynkarz – to na nich były zwrócone reflektory zawodowego świata w ostatnich dniach.

Nasi zawodnicy sprostali niełatwemu zadaniu i rywalizacji z najlepszymi uczniami do 25 roku życia z całej Europy.
Co więcej, Polska wróciła z medalem doskonałości zdobytym przez Macieja Pisarka w konkurencji gotowanie.

 

Mobilne Centrum Edukacyjne po raz kolejny ruszyło w drogę!


Tym razem Mobilne Centrum Edukacyjne odwiedzi Pikniki Językowe podczas których zostaną wręczone nagrody laureatom konkursu European Language Label.

Tegoroczni zwycięzcy ELL to:

  • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni,
  • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Udaninie,
  • Zespół Szkół nr 19 we Wrocławiu,
  • Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zgłobieniu,
  • Starostwo Powiatowe w Turku,
  • Zespół Szkół nr 1 Gimnazjum i Liceum im. ks. P. Skargi w Szamotułach.

Podczas spotkań uczniowie będą mogli wziąć udział w wielu konkursach językowych a także zaprezentujemy nowatorskie rozwiązania wykorzystywane do nauki języków oraz wprowadzimy w świat kuchni z różnych stron świata.

Juvenes Translatores – Konkurs na najlepszych młodych tłumaczy w Unii Europejskiej


Dziedzictwo kulturowe Europy – to temat tegorocznego konkursu dla młodych tłumaczy Juvenes Translatores. Po raz 12. organizuje go Departament Tłumaczeń Pisemnych Komisji Europejskiej. Konkurs skierowany jest do uczniów z całej Europy, którzy chcą zaprezentować swoje umiejętności w zakresie przekładu pisemnego. W konkursie mogą wziąć udział osoby urodzone w 2001 r.

Aby wziąć udział w konkursie szkoły muszą zarejestrować się na stronie internetowej Juvenes Translatores między 1 września a 20 października 2018 r. Szkoły wybierane są losowo (liczba szkół, które mogą uczestniczyć w konkursie w każdym kraju, zależy od liczby miejsc danego kraju w Parlamencie Europejskim).

Zawodowi tłumacze z Komisji Europejskiej ocenią prace konkursowe i wybiorą najlepsze tłumaczenie z każdego kraju. Wiosną przyszłego roku zwycięzcy zostaną zaproszeni do Brukseli razem ze swoimi nauczycielami i rodzicami, aby wziąć udział w ceremonii rozdania nagród w siedzibie Komisji Europejskiej.

Więcej informacji o konkursie można uzyskać na następujących stronach:
https://ec.europa.eu/info/education/skills-and-qualifications/develop-your-skills/language-skills/juvenes-translatores
https://www.facebook.com/translatores
lub też pisząc na adres e-mail: DGT-TRANSLATORES@ec.europa.eu