II Kongres Rozwoju Systemu Edukacji, 18 września 2019, Warszawa, PGE Narodowy


Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zaprasza na II Kongres Rozwoju Systemu Edukacji, który odbędzie się 18 września 2019 r. na PGE Narodowym w Warszawie.

Hasłem przewodnim wydarzenia jest „Mądrość – Kreatywność – Innowacyjność. Kształcenie dla przyszłości”. Razem z ekspertami z branży edukacyjnej, akademickiej, szkolnictwa zawodowego, samorządu oraz biznesu podejmiemy tematykę jak uczyć, aby kształtować mądrych, kreatywnych i twórczych obywateli.

Wydarzeniem towarzyszącym będzie Europejski Dzień Języków – w ramach którego odbędą się warsztaty tematyczne w językach: angielskim, francuskim, niemieckim i polskim. Odbędzie się również wręczenie nagród laureatom konkursu European Language Label.

Zapraszamy 18 września 2019 roku do udziału w Kongresie wszystkich, dla których jakość polskiej edukacji jest ważna! Zapraszamy do rejestracji poprzez formularz rejestracyjny

Więcej informacji na stronie wydarzenia

Konkurs kulinarny WorldSkills Poland


Zgłoś się do udziału w konkursie kulinarnym WorldSkills Poland, którego główną nagrodą jest możliwość reprezentacji Polski podczas EuroSkills 2020 w Graz w konkurencji GOTOWANIE.

Przyślij nam swoje zgłoszenie do 2 sierpnia br. na adres worldskillspoland@frse.org.pl z dopiskiem “Konkurs Worldskills Poland 2019”.

Konkurs składa się z trzech etapów:

  • Etap I : przysłanie wypełnionego Formularza Zgłoszenia do 2 sierpnia 2019 roku
  • Etap II : wybór kandydatów do Finału Konkursu i ewentualne uzupełniające rozmowy rekrutacyjne – 15 sierpnia 2019 r.
  • Etap III : Konkurs finałowy – 10 najlepszych kandydatów będzie rywalizować 30 września o nagrodę główną – udział w największym europejskim konkursie umiejętności zawodowych EuroSkills 2020 w Graz jako reprezentant Polski.

Więcej informacji w regulaminie oraz na stronie WorldSkills Poland

Ruszył konkurs na Regionalne Punkty Informacyjne FRSE


Jeżeli Państwa organizacja/instytucja posiada doświadczenie w realizacji projektów edukacyjnych i chce promować międzynarodowe programy edukacyjne w swoim środowisku lokalnym, zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie na Regionalne Punkty Informacyjne (RPI) na lata 2019-2020.

Regionalne Punkty Informacyjne FRSE wybierane są w oparciu o konkurs wniosków. W konkursie mogą wziąć udział wszystkie podmioty prawne posiadające doświadczenie w realizacji projektów edukacyjnych, organizacji szkoleń, konferencji itp.
Nabór wniosków trwa od 27 czerwca do 15 lipca 2019 r.

Aby wziąć udział w konkursie  należy wypełnić wniosek zgłoszeniowy

Więcej informacji na stronie RPI

 

Podsumowanie Ruchu Innowacyjnego w ŁCDNiKP


14 czerwca 2019 roku, w Pałacu Poznańskich w Łodzi odbyło się – już po raz 33. – Podsumowanie Ruchu Innowacyjnego w Edukacji.

Jego organizatorem jest Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, a Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji objęła to wydarzenie swoim patronatem.

Podsumowanie Ruchu Innowacyjnego w Edukacji to przedsięwzięcie, które umożliwia zaprezentowanie i uhonorowanie osób i instytucji twórczych, wdrażających do praktyki wartościowe, nowatorskie modele edukacji.

 Zapraszamy do zapoznania się z relacją dotyczącą dotyczącą XXXIII Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji – zobacz więcej

Pięć polskich uczelni wśród laureatów konkursu Komisji Europejskiej „European Universities”


Pięć polskich uniwersytetów znalazło się w gronie laureatów konkursu Komisji Europejskiej „European Universities”.
W sumie KE wybrała 17 konsorcjów instytucji szkolnictwa wyższego, które otrzymały granty na rozwój współpracy m.in. w dziedzinie kształcenia, badań, transferu technologii. Listę wybranych 17 (spośród 54 zgłoszonych) konsorcjów ogłoszono w środę. Pilotażowy konkurs jest finansowany z programu Erasmus+.

Zapraszam do zapoznania się z oficjalnym komunikatem Komisji Europejskiej

Rozpoczęcie naboru do Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej


30 września 2019 r. dobiega końca trzecia kadencja Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej.

Do zadań Rady należy m.in. opiniowanie projektów dokumentów opracowywanych w ministerstwie, odnoszących się do spraw dzieci i młodzieży oraz przedstawianie własnych propozycji zmian w edukacji.
Efekty działań, które Rada do tej pory podejmowała, potwierdziły, że możliwość swobodnego wyrażania własnych poglądów przez dzieci i młodzież w sprawach bezpośrednio ich dotyczących, ma istotne znaczenie. Doceniając aktywność obecnych członków i zastępców członków Rady, ogłoszony został nabór kandydatów do czwartej kadencji Rady.

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania kandydatów do Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej poprzez formularz zgłoszeniowy

Kontakt:
Anna Gozdek,
starszego specjalistę
w Biurze Organizacyjnym w Ministerstwie Edukacji Narodowej
tel.: (22) 34-74-140, mail: anna.qozdek@men.qov.pl.

 

Pierwszy nabór wniosków w Programie Edukacja już otwarty


Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE), pełniąca rolę Operatora Programu Edukacja, zaprasza do składania wniosków w trybie konkursowym. Na realizację działań edukacyjnych można otrzymać grant w wysokości nawet 250 000 EUR. To pierwszy z trzech naborów ogłaszanych w ramach Programu Edukacja.

Rusza konkurs dla wnioskodawców w Programie Edukacja, realizowanym ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. O dofinansowanie mogą ubiegać się polskie podmioty prawa działające w obszarze edukacji formalnej lub pozaformalnej na wszystkich poziomach kształcenia, począwszy od edukacji wczesnoszkolnej. Wnioski w języku polskim i angielskim należy składać wyłącznie za pośrednictwem systemu online FRSE, Operatora Programu w terminie od 24/06/2019 r. do 15/09/2019 r. Maksymalna wartość grantu na realizowane działania to 250 000 EUR.

Całkowita dostępna wysokość środków w ramach tego naboru wynosi 7 201 257 EUR.

Ogłoszony konkurs przewiduje nabór w ramach czterech komponentów: profesjonalny rozwój kadry, mobilność w szkolnictwie wyższym, współpraca instytucjonalna w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz współpraca instytucjonalna we wszystkich sektorach edukacji. Działania możliwe do realizacji, to m.in. krótkie wyjazdy szkoleniowe dla kadry, intensywne szkolenia organizowane w Polsce, wymiany akademickie oraz inicjatywy realizowane w partnerstwach, mające na celu poprawę jakości i dopasowanie oferty edukacyjnej w Polsce.

Głównym celem Programu Edukacja jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Państwami – Darczyńcami tj. Islandią, Liechtensteinem i Norwegią. Działania programowe mają wspierać rozwój kadr pracujących w obszarze edukacji oraz wzmacniać jakość i dostęp do wiedzy w Polsce.
Realizowane projekty muszą być w zgodzie z celami ogólnymi programu, powinny także wpisywać się w cele szczegółowe komponentów oraz obszary priorytetowe określone dla programu.
Szczegółowe informacje nt. naboru, formularze wniosków i przewodniki dla wnioskodawców są dostępne na stronie internetowej www.education.org.pl 

Zapraszamy do obejrzenia krótkiej animacji prezentującej Program Edukacja.

Z Programu Erasmus i Erasmus+ skorzystało w Europie już 10 mln osób!


Z programu Erasmus skorzystało już w Europie 10 milionów uczestników – poinformował PAP dyrektor FRSE Paweł Poszytek. Dodał, że w tym roku Brexit nie będzie miał negatywnego wpływu na budżet programu, a Wielka Brytania będzie w Erasmusie na pewno do 2020 r.

Liczba uczestników programu Erasmus+ przekroczyła już 10 mln osób – poinformował w rozmowie z PAP Paweł Poszytek dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) – Narodowej Agencji Programu Erasmus+.

Wymiana studencka w ramach programu Erasmus oraz jego następcy, czyli programu Erasmus+, jest organizowana w Europie już od 30 lat. Komisja Europejska uruchomiła go 15 czerwca 1987 roku. Polacy na zagraniczne studia w ramach Erasmusa wyjeżdżają od 1998 r.

“Polska w zeszłym roku obchodziła 20-lecie uczestnictwa w programie. Wtedy podsumowano, że z programu skorzystało 200 tys. polskich studentów, a na staże wyjechało 100 tys. młodych ludzi ze szkół zawodowych i techników” – powiedział dr Poszytek.

Mówiąc o przyszłości programu, Poszytek poinformował: “Jeśli chodzi o finansowanie Erasmusa, sprawa się wyjaśniła – Brexit nie będzie miał w tym roku żadnego negatywnego wpływu na budżet programu”. Jak dodał, przez jakiś czas nie było wiadomo, czy Wielka Brytania wpłaci składkę za udział w programie na ten rok. “Było zagrożenie, że budżet zmniejszy się o 15 proc., ale teraz tego zagrożenia już nie ma” – powiedział dyrektor agencji. I dodał, że Wielka Brytania zagwarantowała, że zapłaci tyle, ile powinna.

Zapowiedział, że budżet na przyszły rok się nie zmniejszy. “Osoby, które będą chciały wyjechać na Erasmusa do Wielkiej Brytanii, będą mogły to zrobić” – powiedział. Jak wyjaśnił, dotyczy to okresu do końca tej perspektywy finansowania, czyli do końca 2020 r. Jego zdaniem to dobra wiadomość dla osób, które przygotowują się, by złożyć wniosek do programu Erasmus+ oraz dla tych, które wniosek już złożyły.

“Co będzie w nowej perspektywie – jeszcze nie wiadomo” – dodał. Przypomniał, że – zgodnie z planami Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego w kolejnych latach budżet na program będzie się zwiększał. “Od 2021 będzie nawet 2-3 razy więcej środków niż w starej perspektywie” – podsumował dotychczasowe ustalenia. Zaznaczył jednak, że Parlament Europejski jeszcze w tej sprawie nie głosował i decyzje, co do szczegółów budżetu programu dopiero będą zapadać.

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Jego całkowity budżet wynosi 14,7 mld euro. Erasmus+ opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat, i jest wynikiem połączenia następujących europejskich inicjatyw realizowanych przez Komisję Europejską w latach 2007-2013: programu „Uczenie się przez całe życie”, programu „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, oraz programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego.

Źródło informacji – PAP – Nauka w Polsce

Erasmus + i Europejski Korpus Solidarności w obliczu Brexit – nowe informacje


Rada Europejska w dniu 11 kwietnia 2019 r. postanowiła, w porozumieniu ze Zjednoczonym Królestwem, przedłużyć okres obowiązywania art. 50 ust. 3 TUE do dnia 31 października 2019 r.

W związku z podpisanym porozumieniem Wielka Brytania pozostaje państwem członkowskim Unii Europejskiej do dnia 31 października 2019 r., ze wszystkimi prawami i obowiązkami.

Co w praktyce oznacza to dla aktualnych i przyszłych uczestników programów Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności? :

• Zjednoczone Królestwo nadal w pełni uczestniczy w programach: Erasmus+ i Europejskim Korpusie Solidarności,
• W przypadku ratyfikacji umowy o wycofaniu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej przed dniem 31 października 2019 r. Zjednoczone Królestwo nadal będzie się kwalifikować do udziału
w programie Erasmus+ i Korpusie Solidarności.
• Przyszłe wycofanie się Zjednoczonego Królestwa nie może stanowić uzasadnienia dla anulowania rozpoczętej (lub planowanej) Akcji 1 – mobilności, o ile umowa została podpisana przed 31 października 2019 r.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z przedstawicielami Narodowej Agencji Erasmusa+ oraz Europejskiego Korpusu Solidarności: kontakt

Seminarium Eurydice i Youth Wiki.


W dniu 11 czerwca odbyło się w siedzibie FRSE seminarium informacyjne Eurydice i Youth Wiki, które cieszyło się dużym zainteresowaniem – gościło u nas około 70 osób z kilkudziesięciu instytucji, w tym z MEN, MNiSW, Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej, IBE, uczelni i szkół, organizacji młodzieżowych oraz NGOs.

Podczas sesji poświęconej Eurydice uczestnicy dowiedzieli się jak realizowana jest wczesna edukacja i opieka w Polsce i w Europie, zapoznali się z wyzwaniami i szansami oferowanymi przez edukację cyfrową oraz z wybranymi aspektami zawodu nauczyciela szkolnego i akademickiego w ujęciu porównawczym.

Podczas sesji Youth Wiki przestawione zostały takie aspekty polityki młodzieżowej jak włączanie społeczne młodzieży i wolontariat, młodzież na rynku pracy oraz uczestnictwo młodzieży w życiu politycznym.
Uczestnicy zapoznali się też z ofertą obu programów, dowiedzieli się jak szukać informacji o systemach edukacji poszczególnych krajów oraz polityce młodzieżowej w Europie, a także mieli okazję skorzystać z bezpłatnych publikacji Eurydice, Youth Wiki i FRSE dostępnych na stoisku.