treść strony

[PL] Evidence-based approach in Erasmus+. 3rd annual seminar on research and methodology - 9-10 października 2019 r.

  • fot. Krzysztof Kuczyk

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zorganizowała w dniach 9-10 października 2019 r. seminarium badawcze dotyczące metodologii badania efektów projektów realizowanych w ramach programu Erasmus+. Wydarzenie pod nazwą “Evidence-based approach in Erasmus+. Seminar on research and methodology” zgromadziło już po raz trzeci w Warszawie osoby zaangażowane w prowadzenie badań i analiz dotyczących europejskich programów edukacyjnych. Uczestnikami byli przedstawiciele Narodowych Agencji Erasmus+ oraz współpracujący z Narodowymi Agencjami badacze zajmujący się ewaluacją efektów programu. Łącznie reprezentowanych było 21 krajów.

Spotkanie otworzył Dyrektor Generalny FRSE dr Paweł Poszytek, podkreślając priorytetową rolę przyznawaną przez Komisję Europejską działaniom badawczym służącym ocenie efektów programu Erasmus+. Pierwszą sesję dotyczącą praktyki w badaniach socjologicznych i edukacyjnych poprowadził prof. Howard Williamson (University of South Wales), dzieląc się swoim wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu badań ze zróżnicowanymi grupami osób.

W trakcie dwudniowego spotkania zorganizowano 4 sesje tematyczne dotyczące następujących obszarów:

  1. Badania socjologiczne i edukacyjne – zasady i praktyka,
  2. Badania edukacyjne oparte na metodzie kontrfaktycznej,
  3. Ograniczenia w prowadzeniu badań,
  4. Polityki i praktyka oparta na wynikach badań: co działa?

Na tegorocznym seminarium zastosowano po raz pierwszy nową formułę - Hyde Park badawczy, umożliwiającą każdemu z uczestników podzielenie się wynikami zrealizowanych badań, zastosowanym podejściem metodologicznym oraz pomysłami na kolejne działania badawcze. Formuła ta spotkała się z ożywionym zainteresowaniem uczestników. W Hyde Parku głos zabrało 11 osób, które wystąpiły z prezentacjami wobec zainteresowanych określoną tematyką mini-audytoriów.

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz prowadzącym sesje tematyczne za wartościowy wkład w realizację spotkania.

Program seminarium znajduje się tutaj.

Zdjęcia z seminarium tutaj.