treść strony

[PL] Seminarium on-line “Evidence-based approach in Erasmus+. Impact assessment” 18 listopada 2020 r.

W dniu 18 listopada 2020 r. zorganizowaliśmy seminarium badawcze dotyczące oceny wpływu projektów realizowanych w ramach programu Erasmus+. Seminarium, pt. Podejście oparte na dowodach w programie Erasmus+”. Ocena skutków, było skierowane do przedstawicieli agencji narodowych oraz związanych z tymi agencjami badaczy, zaangażowanych w ocenę skutków programu. W tym roku, ze względu na warunki i ograniczenia związane z pandemią COVID-19, seminarium zostało przeprowadzone online.

Seminarium składało się z czterech sesji tematycznych poświęconych następującym zagadnieniom:

1 – Wpływ programu Erasmus+ na sektor szkolnictwa wyższego

2 – Mobilność edukacyjna i jej konsekwencje dla rynku pracy

3 – Projekty młodzieżowe i projekty w zakresie mobilności edukacyjnej oraz ich wpływ na instytucje kształcenia wstępnego i podstawowego

4 – Badanie ponadnarodowej mobilności w okresie pandemii COVID-19

Program seminarium można pobrać tutaj.

Prezentacje wygłoszone podczas sesji można pobrać poniżej.

Sesja1:

Grigic-and-Lam.pptx         Gillis.pptx        Kirsch.pptx        Fila.pptx

Sesja 2:

Steinmann.pptx       Pachocki.pptx      Kristensen.pptx

Sesja 3:

Feldmann.pptx       Degac.pptx

Sesja 4:

Krzaklewska-Shaw.pptx       Cairns.pptx          Korkala.pptx

Hyde Park:

Jezowski.pptx        Krzaklewska.pptx        Oya-Taneri.pptx

 

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją pokonferencyjną, która stanowi zbiór artykułów zaprezentowanych podczas seminarium.

Polecamy Państwu również następującą publikację, poświęconą ewaluacji w obszarze edukacji, która zawiera rozdziały prezentujące aktualny stan ewaluacji w Polsce, a także podejścia metodologiczne, mogące wzbogacać pracę ewaluatorów.