treść strony

Polityka młodzieżowa w Europie

„Youth Policy Evaluation Review” to pierwsza w Europie publikacja, która podsumowuje różne podejścia do polityki młodzieżowej w 30 krajach europejskich

  • fot. Shutterstock

Celem raportu „Youth Policy Evaluation Review” jest przedstawienie różnych podejść, metod i aspektów polityki młodzieżowej w zależności od kraju. Na podstawie badań, autorzy publikacji stwierdzili m.in., że:

  • pomimo istnienia potrzebnych danych (pochodzących z ankiet lub raportów), rzadko wykorzystuje się je do analizy polityki młodzieżowej;
  • wśród głównych wyzwań związanych z monitorowaniem i wdrażaniem polityki młodzieżowej znalazły się: brak środków finansowych na ustanowienie ram oceny polityki młodzieżowej i brak umiejętności zawodowych w zakresie oceny polityki młodzieżowej.

Publikacja jest dostępna TUTAJ.