treść strony

Pomagaj bez granic! Wolontariat dla każdego

W grudniu 2021 roku po raz kolejny startuje kampania Europejskiego Korpusu Solidarności, której celem jest promocja wolontariatu wśród młodzieży.

  • fot. EKS

Europejski Korpus Solidarności to młodsze rodzeństwo programu Erasmus+, znanego przede wszystkim z wyjazdów na studia do innego kraju. – Mamy nadzieję, że dzięki realizowanej co rok kampanii niedługo większość osób w wieku 18-30 lat będzie wiedziała, że ma możliwość przeżycia niesamowitego doświadczenia, jakim jest wolontariat w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności – mówi Alicja Pietrzak, dyrektor Biura Edukacji Szkolnej, Młodzieży i Europejskiego Korpusu Solidarności w FRSE.
Celem tegorocznej kampanii jest nie tylko pokazanie wielowymiarowości programu i korzyści, jakie daje udział w nim, ale uzmysłowienie młodym, że tylko dzięki wspólnym działaniom możliwa jest zmiana świata i przybliżenie się do rozwiązania palących problemów społecznych. Jak zachęcić młodzież z Polski, by w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności angażowała się w działania obywatelskie w kraju i za granicą? Oczywiście nie wyłącznie poprzez słowa, ale pokazując konkretne przykłady wolontariuszy z zagranicy, którzy pracują w różnych organizacjach w Polsce.
Materiały te znajdą się na specjalnie przygotowanej stronie 5grudnia.eks.org.pl. Dlaczego 5 grudnia? Bo to Międzynarodowy Dzień Wolontariusza – święto ustanowione przez ONZ, którego celem jest docenienie wolontariuszy na całym świecie. Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności wraz z organizacjami goszczącymi wolontariuszy EKS aktywnie włącza się w te obchody. Na stronie można śledzić wydarzenia organizowane z okazji Dnia Wolontariusza. Wśród nich jest fleszmob na Dworcu Centralnym w Warszawie (5 grudnia) organizowany po to, by pokazać, że „Razem możemy więcej”. Będzie można przyjść i posłuchać opowieści wolontariuszy oraz dowiedzieć się, jak samemu stać się jednym z nich.

ZOSTAJĄC WOLONTARIUSZEM:

  • Oddajesz coś z siebie!
  • Jesteś częścią zielonej zmiany.
  • Rozwijasz umiejętności, zdobywasz doświadczenie.
  • Poznajesz różne kultury.

Wolontariat jest dla ciebie! Szczegóły na stronie: 5grudnia.eks.org.pl.

Pamiętaj! W programie EKS może wziąć udział każdy mieszkaniec UE lub kraju partnerskiego w wieku od 18 do 30 lat (również osoby o mniejszych szansach). Koszty podróży, zakwaterowania i ubezpieczenia pokrywa Komisja Europejska.

Zainteresował Cię ten tekst?
Więcej podobnych znajdziesz w najnowszym numerze Europy dla Aktywnych 4/2021.