treść strony

Porozmawiajmy o Twoim projekcie!

Zapraszamy do udziału w konsultacjach online przeznaczonych dla przedstawicieli instytucji zamierzających składać wnioski w ramach Akcji 2 programu Erasmus+ Edukacja szkolna – Projekty współpracy (KA220) oraz Partnerstwa na małą skalę (KA210).

  • fot. Javier Sánchez Mingorance

Termin składania wniosków upływa: 3 listopada 2021 roku (godz.12.00 czasu brukselskiego).

W ramach indywidualnych konsultacji będzie można omówić z pracownikami Narodowej Agencji zasady dotyczące składania wniosków, dopytać o konkretne aspekty merytoryczne projektów czy skonsultować poszczególne ich elementy. Spotkania nie służą natomiast ocenie w całości wypełnionych aplikacji.

Konsultacje odbywać się będą na platformie ZOOM bądź  MS TEAMS w czterech terminach:

13, 18, 21, 22 października 2021 roku, w godz. od 10.00 do 15.00.

Link do spotkania zostanie udostępniony w dniu poprzedzającym konsultacje na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym.

Przewidywany czas trwania jednego spotkania (konsultacji) to 45 min. Podczas rejestracji online prosimy o wybór jednego z dostępnych przedziałów czasowych konsultacji.

Rejestracja na spotkanie rozpocznie się 1 października 2021 roku.

Uwaga: Udział w konsultacjach jest bezpłatny.  Liczba miejsc ograniczona – o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Jedna instytucja może wziąć udział tylko w jednym spotkaniu konsultacyjnym.

Kontakt:


Olga Barcikowska: tel: 797 011 771, obarcikowska@frse.org.pl

Beata Karwowska: tel. 505 431 322,  bkarwowska@frse.org.pl