treść strony

Seminarium badawcze FRSE i PTE – “Wyzwania w obszarze ewaluacji działań edukacyjnych adresowanych do osób dorosłych” – 15 października 2019 r.

  • fot. Matej Kastelic

15 października 2019 r. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji wraz z Polskim Towarzystwem Ewaluacyjnym zorganizowała seminarium badawcze pt. “Wyzwania w obszarze ewaluacji działań edukacyjnych adresowanych do osób dorosłych”. Seminarium skierowane było do badaczy oraz osób zajmujących się  ewaluacją i oceną programów finansowanych ze środków publicznych, jak również do realizatorów projektów edukacyjnych adresowanych do osób dorosłych.

W pierwszej części mieliśmy okazję wysłuchać prezentacji dr Barbary Worek (UJ) na temat pomiaru aktywności edukacyjnej osób dorosłych oraz wystąpienia dr Mirosławy Cylkowskiej-Nowak (UMP), które dotyczyło metod ewaluacji zapewniających dostęp do perspektywy uczestnika projektów. Kolejna część spotkania była związana z prezentacjami beneficjentów  programu Erasmus+ Edukacja Dorosłych. O swoich doświadczeniach z perspektywy beneficjenta, związanych z realizacją projektów kierowanych do osób dorosłych opowiadali przedstawiciele następujących instytucji: Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie, Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu oraz Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Radość życia” w Dąbrowie Białostockiej.

Jadwiga Fila (FRSE) podzieliła się wynikami badania jakościowego zrealizowanego w ramach projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”. Następnie Beata Ciężka (PTE) przedstawiła możliwości wykorzystania platformy EPALE do ewaluacji projektów,

Drugą  część spotkania rozpoczął panel ekspercki, moderowany przez Beatę Ciężką. W panelu wzięli udział przedstawiciele instytucji badawczych oraz PTE: prof. Leszek Korporowicz (UJ), dr Monika Staszewicz (IBE), dr Sylwia Jaskuła (PWSIP) i Jakub Wróblewski (PTE). W wyniku rozmowy ekspertów wywiązała się szersza dyskusja z uczestnikami na temat tego jak oceniać działania publiczne prowadzone w obszarze edukacji dorosłych.

Za udział w spotkaniu Wszystkim obecnym serdecznie dziękujemy!

Szczegółowy program wydarzenia znajduje się tutaj.

Wyniki badania jakościowego można pobrać tutaj.