treść strony

Stanowisko NA w sprawie współpracy z pośrednikami

Przeczytaj, zanim podejmiesz współpracę z podmiotem oferującym pomoc szkoleniową!

  • fot. Shutterstock

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie autoryzuje żadnych komercyjnych podmiotów oferujących szkolenia bądź wsparcie w przygotowaniu wniosków do programu. Szkolenia i materiały oferowane przez Narodową Agencję są zawsze bezpłatne. Zapraszamy do zapoznania się z naszą aktualną ofertą szkoleniową.

Informujemy równocześnie, że dofinansowanie przyznane na realizację zadań projektowych w żadnej części nie może być przeznaczone na opłatę za przygotowanie wniosku projektowego. Ponadto przypominamy, że zarządzanie projektem, ani inne kluczowe zadania związane z realizacją projektu nie mogą być zlecone firmie zewnętrznej ani osobie niezwiązanej formalnie z organizacją beneficjenta.

Szczegółowe zasady współpracy z podmiotami zewnętrznymi są opisane w Warunkach Ogólnych do Umów (Zał. I do Umowy Finansowej) oraz Zasadach Finansowych i Umownych (Zał. III do Umowy Finansowej), Standardach Jakości Erasmusa - pkt II. (dla Akcji 1) oraz Przewodniku po programie Erasmus+ - Rozdz.: Akredytacja w Programie Erasmus w Dziedzinie Kształcenia i Szkolenia…; Kryteria wykluczające.

W razie pytań lub wątpliwości, zapraszamy do kontaktu z pracownikami Narodowej Agencji.