treść strony

Wyjazdy i przyjazdy studentów i pracowników uczelni w ramach Erasmus+ w edycji 2018 r.

 • fot. Shutterstock

Większość wyjazdów/przyjazdów miała miejsce w roku akademickim 2018/19.

Współpraca z krajami programu (KA103):

 • Wyjazdy studentów z Polski za granicę [XLS]
 • Przyjazdy studentów z zagranicy do Polski [XLS]
 • Wyjazdy pracowników uczelni z Polski za granicę [XLS]
 • Przyjazdy pracowników z zagranicy do Polski [XLS]
 • Porównanie wyjazdów z Polski i przyjazdów do Polski [XLS]

Współpraca z krajami programu (KA107):

 • Mobilność studentów (wyjazdy z Polski) [XLS]
 • Mobilność studentów (przyjazdy do Polski) [XLS]
 • Mobilności studentów łącznie [XLS]
 • Mobilność pracowników (wyjazdy z Polski) [XLS]
 • Mobilność pracowników (przyjazdy do Polski) [XLS]
 • Mobilności pracowników łącznie [XLS]
 • Porównanie wyjazdów z Polski i przyjazdów do Polski [XLS]