treść strony

Wyniki I naboru wniosków: Branżowe Centra Umiejętności

Zapraszamy do zapoznania się z komunikatem Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w sprawie zakończenia oceny I naboru wniosków w ramach konkursu Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs).

  • fot. Shutterstock/FRSE

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ogłasza wyniki I naboru wniosków w ramach konkursu Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs), złożonych w terminie do 16 grudnia 2022 r. Decyzja selekcyjna została podjęta w dniu 6 kwietnia 2023 r.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej konkursu: https://www.frse.org.pl/kpo-bcu-wyniki.