treść strony

Wyniki konkursu wniosków: Erasmus+ Edukacja dorosłych, Akcja 2

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami nt. przyznanego dofinansowania w Akcji 2 w sektorze Edukacja dorosłych programu Erasmus+.

  • fot. Robert Kneschke/Fotolia

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności informuje o przyznanym dofinansowaniu wniosków złożonych do 23 marca 2022 r. w sektorze Edukacja dorosłych, Akcja 2 programu Erasmus+. Decyzje zostały podjęte przez Dyrektora NA 29 czerwca 2022 r.

Szczegółowe informacje dla poszczególnych typów projektów znajdują się poniżej: