Aktywny rok już za nami


W Europejskim Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012 wyjątkowo intensywnie promowano ideę uczenia się przez całe życie. Przez 12 miesięcy obchodów prezentowano najlepsze przykłady aktywności i aktywizacji osób starszych, w tym społecznej oraz tej ukierunkowanej na własny rozwój i dbałość o zdrowie. Służył temu m.in. konkurs ogłoszony przez Komisję Europejską, którego celem było wyróżnienie organizacji i osób wspierających aktywność seniorów. Jedną z nagród w kategorii Środowiska przyjazne dla osób starszych otrzymało Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu.

Przez cały rok debatowano w różnych gremiach nad tym, jakie warunki muszą być spełnione, by osoby dojrzałe, już bierne zawodowo, mogły i chciały pozostać aktywnymi członkami społeczeństwa oraz by to społeczeństwo nauczyło się korzystać z ich potencjału. Dyskutowano o solidarności międzypokoleniowej, o potrzebie uwrażliwiania młodych na problemy wieku dojrzałego, ale też korzystania z doświadczeń życiowych, umiejętności i wiedzy osób starszych oraz o wolontariacie seniorów na rzecz młodszych i rówieśników.

Podczas obchodów Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012 wielokrotnie podkreślano konieczność promowania uczenia się osób w wieku dojrzałym. Zdobywanie nowych umiejętności i wiedzy jest potrzebne zarówno dla celów osobistych, jak i dla aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym. Potrzebę tę mocno akcentowano m.in. w ramach kilku konferencji tematycznych zorganizowanych przez MPiPS i Kancelarię Prezydenta, kongresu UTW w Warszawie (19 marca), Forum UTW w Krynicy/Nowym Sączu (5-8 września) oraz podczas Konwencji Międzypokoleniowe Dni Aktywności w Warszawie (24-26 września).

W wiele z tych wydarzeń zaangażowany był program Grundtvig. Uczeniu się seniorów poświęcono również rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013.