Analiza badawcza i monitoring programu Erasmus+ Młodzież


Badanie, prowadzone nieprzerwanie już od 2010 pozwala stwierdzić w jaki sposób program Erasmus+ Młodzież wpływa na młodych ludzi i osoby pracujące z młodzieżą, jakie kompetencje zdobywają i czego się uczą podczas realizacji projektów osoby w nim uczestniczące, jaki jest wpływ projektów na ich postawy, zachowania czy wartości.