Analiza badawcza i monitoring programu Erasmus+ Młodzież


Badanie, prowadzone nieprzerwanie już od 2010 pozwala stwierdzić w jaki sposób program Erasmus+ Młodzież wpływa na młodych ludzi i osoby pracujące z młodzieżą, jakie kompetencje zdobywają i czego się uczą podczas realizacji projektów osoby w nim uczestniczące, jaki jest wpływ projektów na ich postawy, zachowania czy wartości.

Research analysis and monitoring of the Erasmus+ Youth Prorgamme

The research, which has been conducted uninterruptedly since 2010, allows to find out in what way the Erasmus+ Youth Programme impacts young people and youth workers, which qualifications the participants gain and what they learn and how the projects influence their attitudes, behaviour or values.