Ankieta internetowa dla sieci młodzieżowych i organizacji pozarządowych (NGO) w Europie.


Serdecznie zapraszamy do udziału w krótkiej ankiecie przeprowadzanej przez Ecorys w imieniu Komisji Europejskiej.
Ankieta stanowi część badania:
“Badanie na temat sytuacji w zakresie reprezentacji młodzieży w Europie (EAC/17/2019)”, które ma na celu określenie reprezentacji młodzieży w życiu demokratycznym w całej Europie, w celu określenia mocnych stron i potencjalnych luk w zaangażowaniu na poziomie UE, regionalnym i lokalnym. Ustalenia będą stanowić część europejskiej strategii na rzecz młodzieży poświęconą „zaangażowaniu” (2019-27) .

Zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Wypełnienie ankiety on-line zajmuje ok. 15-20 minut. Ankieta umożliwia zapisywanie zmian i wypełnianie jej w kilku turach, jeśli macie Państwo taką potrzebę.
Ostateczny termin wypełnienia ankiety to 16/08/2019