treść strony

Od 2020 r. ze względu na pandemię koronawirusa studenci i uczniowie na całym świecie stanęli przed wyzwaniem kompleksowej zmiany swoich nawyków edukacyjnych. W internecie już nie tylko wyszukują niezbędne do nauki informacje, ale także kształcą się z każdego przedmiotu. Sytuacja ta pociąga za sobą wiele niedogodności. Jakich? Zapraszamy do wypełnienia ankiety!

Wyzwania w nauce zdalnej

Co jest największym wyzwaniem w nauce zdalnej?

Konieczność opanowania i obsługi wielu nowych narzędzi
Gorsza jakość lekcji i trudności w zrozumieniu materiału
Monotonia otoczenia i sposobu prowadzenia lekcji
Konieczność spędzania dużej ilości czasu przed komputerem
Trudność w planowaniu pracy własnej
  • Narzędzia komunikacji elektronicznej

    W dobie koronawirusa na niespotykaną dotąd skalę wykorzystywane są narzędzia komunikacji elektronicznej. Kilka z nich jednak niezmiennie wiedzie prym. Czy i Państwo z nich korzystają?

  • Narzędzia pracy zdalnej

    Komunikacja projektowa czy nauczanie online wydają się niemożliwe bez narzędzi cyfrowych. A Państwo bez jakich narzędzi elektronicznych nie mogą się obejść w swojej pracy? Ankieta na ten temat poniżej.

  • Zalety zdalnego zarządzania projektem

    Formuła online wymaga od koordynatorów projektów edukacyjnych zmiany dotychczasowego trybu pracy własnej i innego kierowania pracą partnerów projektowych. Czy jest to zmiana pozytywna?