treść strony

Od 2020 r. ze względu na pandemię koronawirusa studenci i uczniowie na całym świecie stanęli przed wyzwaniem kompleksowej zmiany swoich nawyków edukacyjnych. W internecie już nie tylko wyszukują niezbędne do nauki informacje, ale także kształcą się z każdego przedmiotu. Sytuacja ta pociąga za sobą wiele niedogodności, na jakie się uskarżają. Jakie? Zapraszamy do wypełnienia ankiety!

Wyzwania w nauce zdalnej

Co jest największym wyzwaniem w nauce zdalnej?

Konieczność opanowania i obsługi, często równocześnie, wielu nowych narzędzi elektronicznych
Gorsza jakość lekcji, trudności w zrozumieniu prezentowanego materiału ze względu na różne czynniki, m.in. brak kontaktu bezpośredniego między nauczycielami i uczniami
Monotonia otoczenia i sposobu prowadzenia lekcji
Konieczność spędzania bardzo dużej ilości czasu przed komputerem i wynikające z tego poczucie „niezręczności”, niewygody w pracy bezpośrednio przed kamerą
Trudność w planowaniu pracy własnej
  • Narzędzia komunikacji elektronicznej

    W dobie koronawirusa na niespotykaną dotąd skalę wykorzystywane są narzędzia komunikacji elektronicznej. Kilka z nich jednak niezmiennie wiedzie prym. Czy i Państwo z nich korzystają?

  • Zalety nauczania zdalnego

    Wymuszona przez koronawirusa zdalna praca pedagogiczna pociąga za sobą wiele trudności zawodowych. Wielu nauczycieli jednak odnajduje się w nauczaniu zdalnym i ceni je sobie. Jakie są jego zalety?

  • Zalety zdalnego zarządzania projektem

    Formuła online wymaga od koordynatorów projektów edukacyjnych zmiany dotychczasowego trybu pracy własnej i innego kierowania pracą partnerów projektowych. Czy jest to zmiana pozytywna?