treść strony

Zdalna praca pedagogiczna, wymuszona na niespotykaną dotychczas skalę przez pandemię koronawirusa, powoduje wiele trudności zawodowych i osobistych. Nauczyciele muszą mierzyć się nie tylko ze stale zmieniającymi się okolicznościami zewnętrznymi, ale także z własnymi ograniczeniami, jak prozaiczne trudności z dyscypliną czy z poczuciem nielimitowanego czasu pracy. Wielu z nich jednak doskonale odnajduje się w nauczaniu zdalnym i bardzo je sobie ceni. Jakie są jego zalety? Zapraszamy do wypełnienia ankiety na ten temat!

Zalety nauczania zdalnego

Co jest największą zaletą nauczania zdalnego?

Poczucie niezależności, większa swoboda w planowaniu i prowadzeniu działań
Poznawanie nowych narzędzi elektronicznych
Zwiększenie umiejętności komunikacyjnych
Rozbudzenie kreatywności
Brak tzw. rozpraszaczy biurowych, możliwość skupienia się na pracy
  • Narzędzia komunikacji elektronicznej

    W dobie koronawirusa na niespotykaną dotąd skalę wykorzystywane są narzędzia komunikacji elektronicznej. Kilka z nich jednak niezmiennie wiedzie prym. Czy i Państwo z nich korzystają?

  • Wyzwania w nauce zdalnej

    Z powodu pandemii koronawirusa studenci i uczniowie już nie tylko wyszukują w sieci informacje niezbędne do nauki, ale też kształcą się z każdego przedmiotu. Powoduje to wiele niedogodności. Jakich?

  • Zalety zdalnego zarządzania projektem

    Formuła online wymaga od koordynatorów projektów edukacyjnych zmiany dotychczasowego trybu pracy własnej i innego kierowania pracą partnerów projektowych. Czy jest to zmiana pozytywna?