Aplikowanie w Programie Edukacja w roku 2021 – spotkania informacyjne lubuskiego RPI


Lubuski Kurator Oświaty i Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji serdecznie zapraszają na spotkania informacyjne, organizowane w ramach działalności Regionalnego Punktu Informacyjnego FRSE w Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim „Aplikowanie w Programie Edukacja w roku 2021”.

Głównym celem Programu jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Państwami-Darczyńcami (Islandia, Liechtenstein, Norwegia) w obszarze edukacji. Działania programowe mają za zadanie wzmacnianie potencjału ludzkiego oraz poszerzanie wiedzy w Polsce. W programie mogą aplikować wszystkie typy szkół oraz placówki oświatowych z wyjątkiem przedszkoli.

Spotkanie odbędzie się w formie online w dniu 9 lutego 2021 r., w godz. 13.00 – 15.30.

Spotkanie poprowadzą przedstawiciele Operatora Programu oraz Regionalnego Punktu Informacyjnego. Celem organizowanego spotkania jest przedstawienie merytorycznych i finansowych aspektów programu oraz omówienie zasad trwającego do 12 kwietnia br. naboru.

REJESTRACJA

Zobacz program wydarzenia.