20 lat Wolontariatu Europejskiego


Już prawie 100 tys. młodych ludzi wzięło udział w realizowanych od 1996 r. projektach Wolontariatu Europejskiego (EVS). Z okazji obchodzonego w tym roku jubileuszu EVS w całej Europie zaplanowano różnego rodzaju wydarzenia. W Polsce ich organizatorami będą FRSE, czyli Narodowa Agencja Programu Erasmus+, oraz sieć Eurodesk.

Wolontariat Europejski od 2014 r. funkcjonuje w strukturach programu Erasmus+. W tego typu działaniach uczestniczą osoby w wieku od 17 do 30 lat. Każdy wolontariusz może liczyć na sfinansowanie kosztów podróży i utrzymania za granicą, a nawet na kieszonkowe i ubezpieczenie. Dzięki Wolontariatowi Europejskiemu młode osoby mogą angażować się w inicjatywy, których celem jest np. pomoc osobom starszym lub dzieciom, ochrona środowiska albo wspieranie prac organizacji pozarządowych. – Wolontariat Europejski nastawiony jest na pracę w społeczności lokalnej, na to że ty, jako wolontariusz, możesz dać coś ludziom. Z drugiej strony jest rozwój osobisty, czyli to, co ty dostajesz w zamian – wyjaśnia Krzysztof Pielaszek, wolontariusz i bohater audycji radiowej nagrodzonej w pierwszej edycji konkursu EDUinspiracje – Media, którego organizatorem jest FRSE.

Dzięki programowi Erasmus+ w 2014 r. w wolontariat zaangażowało się 10 tys. młodych osób. W tym czasie w Polsce dofinansowanych zostało 149 projektów realizowanych w ramach EVS. Zainteresowanie wolontariatem cały czas jest bardzo duże. W 2015 r. w naszym kraju złożono o 33 proc. więcej wniosków o dofinansowanie takich inicjatyw. W projektach, które w zeszłym roku otrzymały wsparcie, uczestniczyło aż 626 młodych osób.

Więcej informacji na temat jubileuszu można znaleźć na stronie: www.erasmusplus.org.pl/evs20.