Bez przerwy, bez wytchnienia


Projekt można przerwać, spotkanie przesunąć, mobilność odwołać. Ale systemy informacji nie mogą przestać działać, bo w ciężkich czasach sprawdzone wiadomości są szczególnie poszukiwane. Jak z tym wyzwaniem poradziły sobie struktury Informacji młodzieżowej w Europie?

Rolą takich sieci jak Eurodesk i Europejska Agencja Informacji i Doradztwa dla Młodzieży (ERYICA) jest inspirowanie oraz wspieranie wymiany doświadczeń, transferu wiedzy i know-how pomiędzy należącymi do tych struktur organizacjami i instytucjami. Zwykle zajmują się one informowaniem i doradzaniem młodym ludziom w takich obszarach jak praca, studia, wolontariat itp., a gros ich działań prowadzony jest w bezpośrednim kontakcie z młodzieżą. Wiosna 2020 r. była jednak zupełnie inna: trzeba było błyskawicznie dostosować się do nowych warunków, zmieniając nie tylko sposób działania, ale i tematykę dostarczanych informacji. Punkty informacji – szczególnie w internecie – nie mogły bowiem przestać działać: młodzież w całej Europie potrzebowała sprawdzonych źródeł wiedzy, by zorientować się w sytuacji i zyskać poczucie względnego bezpieczeństwa.

W trudnych czasach pracownikom Informacji młodzieżowej nie zabrakło kreatywności. Odpowiedzialna za realizację polityki młodzieżowej w Szkocji organizacja Young Scot już w pierwszych dniach pandemii w ścisłej współpracy z rządem rozpoczęła kampanię informacyjną na temat COVID-19. Na jej stronach można znaleźć informacje i porady – zdrowotne, praktyczne i życiowe. Jak sobie radzić z finansami, jak pozostać optymistą, jak pomagać innym, jak reagować w sytuacjach konfliktowych, a nawet jak spędzić urodziny. O pomoc w dotarciu do młodych Szkoci poprosili czołowych szkockich influencerów mediów społecznościowych (Jamie Murray, Nina Nesbitt, Stuart Hogg).

Próbę kompleksowego wsparcia dla młodzieży i pracowników młodzieżowych podjęła Katalońska Agencja Młodzieżowa, która opracowała dwa poradniki na temat tego, jak radzić sobie z lockdownem.
Publikacje dostępne w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim ściągnęło z internetu tysiące młodych ludzi (szerzej piszemy o tym w dodatku „Twój Eurodesk”). Katalończycy wprowadzili też dodatkowe poradnictwo psychologiczne dla pozostającej w izolacji młodzieży.

Podobnych działań Centra Informacji Młodzieżowej przeprowadziły dziesiątki, a lokalnych inicjatyw na mniejszą skalę – setki. Holendrzy organizowali quizy online, Węgrzy uczyli młodzież przez internet, jak tworzyć gry planszowe, a Niemcy założyli wirtualną bibliotekę pomagającą młodzieży zdobywać nowe umiejętności.

W Polsce uwagę zwracają działania organizacji należących do sieci Eurodesk Polska. Lubelskie stowarzyszenie Sempre a Frente prowadzi zajęcia dla młodzieży online (m.in. korepetycje z matematyki, języków, pomoc w odrabianiu lekcji), wprowadziło też całodniowy dyżur wsparcia psychologiczno-pedagogicznego przez telefon, chat i Skype. Z kolei krakowskie stowarzyszenie Europe4Youth reaktywowało – z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa – Eurodesk Garden, w którym młodzi mogą uzyskać informację, poradę, wziąć udział w warsztatach itp. O innych inicjatywach organizacji należących do sieci Eurodesk Polska piszemy w dodatku „Twój Eurodesk”.

Alena Brunner, Informacja młodzieżowa w Austrii

Po wybuchu pandemii skupiliśmy się na publikowaniu treści odpowiadających na potrzeby młodzieży związane z kryzysem. Szczególnie dużo uwagi poświęciliśmy fake newsom. Było nam o tyle łatwiej, że mamy duże doświadczenie w ich zwalczaniu. Komunikowaliśmy się przez tradycyjne kanały: Austriacki Portal Młodzieżowy, fanpage na Facebooku, kanał na Instagramie – @jugendportal. Korzystaliśmy też z nowych narzędzi i zasobów: live streamingu, podcastów, otwartych zasobów edukacyjnych. Ważnym elementem naszej pracy jest angażowanie młodych.
Z dużym odzewem spotkało się wystosowane przez nas zaproszenie do przedstawienia młodzieżowego punktu widzenia skierowane do młodych dziennikarzy prowadzących blogi na Austriackim Portalu Młodzieżowym.

Andrew Hadley, dyrektor Momentum World – organizacji należących do Eurodesku w Wielkiej Brytanii

Sytuację kryzysową postanowiliśmy zmienić w okazję do informowania młodzieży, wykorzystując fakt, że z powodu lockdownu stała się ona naszym „odbiorcą mimo woli”.
Wspólnie z organizacją pozarządową „Chaos” z Kornwalii prowadzimy w lokalnej telewizji internetowej program „International Hour”. Promujemy w nim mobilność międzynarodową wśród zagrożonej wykluczeniem młodzieży wiejskiej, która nigdy nie słyszała o takich programach jak Erasmus+. Tego rodzaju partnerstwa między punktami Eurodesku a lokalnymi stacjami są korzystne dla obu stron: telewizje udostępniają nam platformę do komunikowania się z młodymi, a my im treści, których w inny sposób nie byliby w stanie zdobyć.

Valentina Marottini Punkt Eurodesku w Arezzo

Mimo przeszkód, za wszelką cenę chcieliśmy utrzymać nasze działania skierowane do szkół i studentów, m.in. projekt „Europa to ty – Eurodesk w szkołach”. W jego ramach prowadziliśmy metodą edukacji rówieśniczej szkolenia i sesje informacyjne w regionie Arezzo. Wraz z organizacją studencką z Arezzo co tydzień publikujemy w naszych mediach społecznościowych programy wideo pt. „Eurodesk news”. Za produkcję, opracowanie treści do audycji i jej rozpowszechnianie odpowiedzialni są studenci, a liczba odbiorców naszych programów jest zbliżona do liczby sprzed pandemii.